aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym


 

Zwierciadło wklęsłe (zwierciadło sferyczne)- tworzy powierzchnia będąca fragmentem sfery. Ognisko optyczne zwierciadła sferycznego jest równe połowie promienia krzywizny powierzchni sferycznej tworzącej zwierciadło.
 
Obraz powstający w zwierciadle wklęsłym może być rzeczywisty lub pozorny, powiększony lub pomniejszony, prosty lub odwrócony. Te cechy obrazu zależą od położenia przedmiotu względem ogniska optycznego zwierciadła.
 
Przykład obrazu rzeczywistego, powiększonego i odwróconego jaki powstaje w zwierciadle sferycznym wklęsłym gdy przedmiot znajduje się przed ogniskiem optycznym (f)

FIZYKA SYMULACJE: sumulacja fizyczna powstawania obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym


 
Przykład obrazu pozornego, powiększonego i prostego jaki powstaje w zwierciadle sferycznym wklęsłym gdy przedmiot znajduje się pomiędzy ogniskiem optycznym (f) a zwierciadłem
 

FIZYKA SYMULACJE: sumulacja fizyczna powstawania obrazu pozornego w zwierciadle wklęsłym
 

Konstrukcję powstawania obrazu w zwierciadle wklęsłym pozwala prześledzić poniższa symulacja fizyczna. Przy pomocy tej symulacji fizycznej możesz myszką zmieniać wartość ogniska optycznego zwierciadła sferycznego oraz położenie przedmiotu.

Symulację umieszczono za zgodą autora