aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

WEKTOR PRZEMIESZCZENIA

Wektor przemieszczenia jest to wektor łączący położenie początkowe i końcowe poruszającego się ciała względem obranego układu odniesienia. Gdy ruch ciała odbywa się po torze krzywoliniowym, wartość tego wektora jest mniejsza od drogi przebytej przez to ciało, jedynie w ruchu prostoliniowym bez zmiany zwrotu wektora prędkości ciała, długość wektora przemieszczenia jest równa wartości przebytej drogi.
 
Wartość wektor przemieszczenia (jego długość) równa jest różnicy wektorów położenia końcowego (punkt B) i początkowego (punkt A) ciała poruszającego sie względem obranego układu odniesienia


symulacje fizyczne wektor przemieszczenia displacement vector
 

Poniższa symulacja fizyczna pozwala pokazać wyżej wymienioną zależność. Aby narysować wektor należy przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszki w obszarze układu współrzędnych XY i narysować dowolny ślad poruszającego się kursora myszki.

Symulację umieszczono za zgodą autora
 

 

Wektor położenia i przemieszczenia w przestrzeni trójwymiarowej

Symulacja widoku wektora położenia i przemieszczenia w przestrzeni trójwymiarowej z możliwością obrotu kamery względem osi Z.

Symulacja w przestrzeni trójwymiarowej wektora położenia i wektora przemieszczenia

Ruchem kamery sterujemy klawiszami strzałek, helikopterem- joystickami ekranowymi