aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

WEKTOR, SKŁADOWE WEKTORA

Definicja wektora: wektorem o początku w punkcie A i końcu w punkcie B nazywamy uporządkowaną parę punktów (A,B). Kierunek wektora wyznacza prosta przechodząca przez te punkty. Zwrot wektora określa zwrot półprostej AB, a odległość punktów A i B jest równa długości wektora.

wektor

Wektor można rozłożyć na składowe wzdłuż określonych kierunków (często w fizyce stosuje się określenie wektora wypadkowego wektorów składowych).
 
Rozłożenie wektora na składowe, możesz prześledzić posługując się poniższą symulacją fizyczną. Wystarczy, że przytrzymasz wciśnięty lewy klawisz myszki i narysujesz dowolny odcinek, z którego powstanie wektor siły.

Symulację umieszczono za zgodą autora
 

 

Wektor w przestrzeni trójwymiarowej

Symulacja widoku wektora w przestrzeniu trójwymiarowej z możliwością obrotu układu względem osi Z.


 

W układzie trójwymiarowym możesz prześledzić wektor R, który reprezentuje położenie punktu wskazywanego zwrotem wektora. Początek wektora położenia znajduje się w punkcie początku układu współrzędnych XYZ.

Kolorem czerwonym zaznaczony jest wektor położenia, a na osiach OX, OY i OZ widzisz składowe wektora R.

Symulacja w czasie rzeczywistym podaje wartości składowych tego wektora oraz oblicza jego długość.