aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

PRAWAO ODBICIA I ZAŁAMANIA (PRAWO SNELLIUSA)

Załamanie światła na granicy dwóch ośrodków

Są to podstawowe prawa optyki. W fizyce, dzięki tym prawom tłumaczy się zasady powstawania obrazów przedmiotów w zwierciadłach płaskich, sferycznych i soczewkach.
 
Prawo odbicia- kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość.
 
Prawo załamania (prawo Snelliusa)- stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest dla dwóch danych ośrodków wielkością stałą, równą stosunkowi szybkości światła w tych ośrodkach, zwaną względnym współczynnikiem załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego


FIZYKA symulacje fizyczne PRAWO SNELLIUSA, Snell's law

Poniższą symulacją fizyczną możesz zbadać bieg promienia światła przechodzącego przez granicę dwóch różnych ośrodków optycznych. Symulacja pokazuje również zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wystarczy tylko ustawić parametry ośrodków optycznych i wcisnąć lewy klawisz myszki w dowolnym punkcie ekranu symulacji

Symulację umieszczono za zgodą autora