ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 57

Wybierz dwie spośród osób na rysunku i zapisz po jednym...

Kinematyka.
Ruch i jego względność
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 57

Wskaż takie dokończenia zdań, aby opisywały układy odniesienia...

Kinematyka.
Ruch i jego względność
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 58

Oto fragment opisu drogi do skarbu na starej pirackiej mapie...

Kinematyka.
Ruch i jego względność
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 59

Uporządkuj wartości prędkości poniższych zwierząt od najmniejszej do największej...

Kinematyka.
Ruch jednostajny prostoliniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 59

Oblicz prędkość samochodu poruszającego się ruchem jednostajnym...

Kinematyka.
Ruch jednostajny prostoliniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 60

Wskaż właściwe... Jeśli z logu ręcznego w ciągu 14 sekund odwiną się dwa węzły, to...

Kinematyka.
Ruch jednostajny prostoliniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 62

Oblicz drogę wyrażoną w metrach (m), jaką przebędzie a) piechur...

Kinematyka.
Ruch jednostajny prostoliniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 62

Na rysunku zaznaczono czerwoną linią tor ruchu ślimaka...

Kinematyka.
Ruch jednostajny prostoliniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 63

Zdjęcia A i B przedstawiaj odpowiednio położenie jabłka i samochodu...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 63

Droga między szkołą a domem Antka liczy 1200 m...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 64

Rowerzysta rozpędza się ze stałym przyspieszeniem 0,6 m/s2. Uzupełnij diagram...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 64

Przeanalizuj opisy sytuacji przedstawionych na zdjęciach. Uzupełnij...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 64

Prędkość hamującego tramwaju zmniejsza się o 1,2 m/s...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 65

Odpowiedz na pytania dotyczące ruchu ciała, dla którego...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 65

Rowerzysta przejechał pierwszą połowę drogi równej 1800 m...

Kinematyka.
Ruch prostoliniowy zmienny
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 66

Wskaż, które... Rowerzysta, jadący z prędkością 2 m/s zaczął zwiększać prędkość...

Kinematyka.
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 66

Na rysunkach pokazano wskazania prędkościomierza skutera...

Kinematyka.
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 67

W tabeli podano wartości prędkości w poszczególnych sekundach...

Kinematyka.
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 67

Oblicz prędkość końcową ciała po 20 sekundach ruchu ciała...

Kinematyka.
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 67

Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym, którego początkowa...

Kinematyka.
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 68

Na rysunku (bez zachowania skali) przedstawiono kolejne położenia dwóch początkowo...

Kinematyka.
Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 69

Na wykresie zilustrowano zależność prędkości od czasu dla ruchu...

Kinematyka.
Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 69

Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu dla hamującego...

Kinematyka.
Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 69

Samochód jedzie ze stałą prędkością 12 m/s, natomiast motocykl...

Kinematyka.
Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 72

Dwa samochody jadą w tę samą stronę po tym samym pasie ruchu...

Kinematyka.
Test powtórzeniowy. Kinematyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 72

Rowerzysta pierwszą połowę trasy liczącej 2 km przebył w 200 s...

Kinematyka.
Test powtórzeniowy. Kinematyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 72

Wybierz... Po 8 s ruchu samochód I osiągnął prędkość A/ B...

Kinematyka.
Test powtórzeniowy. Kinematyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 72

Wybierz zdanie prawdziwe A. Samochód II w każdej sekundzie ruchu...

Kinematyka.
Test powtórzeniowy. Kinematyka