aFizyka logo

Pręt aluminiowy o długości 1m przy ogrzaniu...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 66.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. a) Obliczamy przyrost długości tego pręta po ogrzaniu o 200°C

Wskazówka: Skorzystamy z faktu, że rozszerzalność ciał jest wprost proporcjonalna do zmiany temperatury.

Obliczamy przyrost długości tego pręta po ogrzaniu o 200°C

Zapiszemy proporcję, z której obliczymy przyrost długości pręta po ogrzaniu o 200°C

Pręt wydłuży się o 6mm

Pręt wydłuży się o 6mm

Odp. b)

Zależność zapisaną symbolami jako Δl ~ Δt odczytujemy jako:

Przyrost długości jest wprost proporcjonalny do przyrostu temperatury

Odp. c) Obliczamy długości pręta po ogrzaniu o 50°C

Wskazówka: Skorzystamy z faktu, że rozszerzalność ciał jest wprost proporcjonalna do zmiany temperatury

Obliczamy długości pręta po ogrzaniu o 50°C

Obliczamy przyrost długości pręta po ogrzaniu o 50°C

przyrost długości pręta po ogrzaniu o 50°C wynosi 1,5mm

Obliczamy długość końcową pręta

Długość metrowego aluminiowego pręta po ogrzaniu go o 60°C wynosi 1001,5mm, czyli 1,0015m

Długość metrowego aluminiowego pręta po ogrzaniu go o 60°C wynosi 1001,5mm, czyli 1,0015m