aFizyka logo

Rowerzysta jechał przez 20 minut po płaskim terenie z szybkością...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 7 strona 117.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Zapiszemy dane i szukane:

dane

Wskazówka: Średnia szybkość, to całkowita droga przebyta przez ciało do całkowitego czasu trwania ruchu (w tym uwzględniamy np. czas trwania postoju)

Średnia szybkość, to całkowita droga przebyta przez ciało do całkowitego czasu trwania ruchu

Obliczamy drogę s1, jaką pokonał rowerzysta po płaskim terenie

Obliczamy drogę s1, jaką pokonał rowerzysta po płaskim terenie

Obliczamy drogę s2, jaką pokonał rowerzysta pod górę

Obliczamy drogę s2, jaką pokonał rowerzysta pod górę

Obliczamy szukaną średnią szybkość rowerzysty:

Obliczamy szukaną średnią szybkość rowerzysty

Odp. Rowerzysta poruszał się ze średnią szybkością 20km/h

Odp. b) Rysujemy wykres zależności drogi przebytej przez rowerzystę od czasu s(t).

Wskazówka: Na osi pionowej wykresu (oś drogi wyrażonej w kilometrach) odłożymy wartości obliczonej drogi w podpunkcie a. Oś pozioma, to oś czasu wyrażona w minutach.

Charakterystyczne punkt na wykresie, to punkty o współrzędnych [0 min, 0 km], [20min, 8km] i [30min, 10km]. Punkty te łączymy linią prostą.

Punkt przegięcia wykresu odpowiada momentowi zejścia rowerzysty z roweru i rozpoczęcia wspinaczki pod górę

Rysujemy wykres zależności drogi przebytej przez rowerzystę od czasu s(t)