aFizyka logo

Po prostoliniowym odcinku szosy jadą dwa samochody A i B...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.6 strona 117.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Szybkość średnia, to średnia wartość prędkości wyznaczona przez podzielenie całkowitej drogi jaką przebyło ciało przez czas trwania ruchu (uwzględnia sie również czas postoju ciała)

Szybkość chwilowa, to wartość prędkości ciała w danej chwili. W bezpieczeństwie ruchu drogowego nie ma znaczenia średnia szybkość lecz szybkość chwilowa

Odp. a) Szybkościomierze samochodów A i B wskazują szybkości chwilowe obu pojazdów.

Odp. b) Wartości prędkości samochodów są jednakowe i wynoszą 110km/h (odczytujemy je z podanych rysunków prędkościomierzy)

Odp. c) Prędkości samochodów są różne, ponieważ prędkość jest wielkością wektorową i pomimo, że wartości są równe i kierunki sa jednakowe, to ich zwroty są różne (są to wektory przeciwne). Samochód A ma prędkość skierowaną w prawą stroną, a samochód B ma prędkość skierowaną w lewą stronę.