aFizyka logo

Skorzystaj z tabeli oraz informacji, że odległość Słońca od Ziemi wynosi około...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.4 strona 109.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Szybkości spotykane w przyrodzie (wybrane ciała)
Ciałoszybkość v
(m/s(km/h)
człowiek (piechur))1,55,4
pszczoła518
sportowiec (sprinter)1036
koń w galopie1554
antylpa2694
dźwięk w powietrzu3401224
samolot naddźwiękowy6102196
światło w próżni300 000 0001 080 000 000

Wskazówka: Z tabeli odczytujemy szybkość światła w próżni.

szybkość światła

Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym po przekształceniu obliczymy szukany czas, w którym światło słoneczne dotrze do Ziemi

czas potrzebny na dotarcie swiatła słoncznego do Ziemi

Obliczony czas w godzinach wyrazimy w minutach

czas ruchu światła ze Słońca na Ziemię

Odp. Światło ze Słońca dociera na Ziemię po około 8 minutach i 20 sekundach.