aFizyka logo

Wykres przedstawia zależność przebytej drogi od czasu trwania ruchu dla dwóch pływaków...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.2 strona 134.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Pływacy ścigali się na dystansie

Odp. a) Z wykresu odczytujemy dystans, na którym ścigali się pływac. Długośc dystansu odpowiada wartości na osi drogi (oś pionowa) końcowego punktu obu półrostych. Pływacy ścigali się na dystansie 100m

Odp. b) ) Czas ruchu obu pływaków odpowiada końcowej współrzędnej punktów obu półprostych zrzutowanych na oś czasu (oś poziomą). Czas Pływak I pokonał ten dystans w czasie 50s, a pływak II w czasie 75s.

Odp. c) Zawodnicy płynęli ruchem jednostajnym prostoliniowym. Ponieważ przyrosty drogi są jednakowe dla tych samych przedziałów czasu (widać to na wykresie)

Odp. d) Obliczamy szybkości pływaków korzystając ze wzoru na średnią szybkość

Obliczamy szybkości pływaków korzystając ze wzoru na średnią szybkość

Odp. e) Z wykresu odczytujemy położenia obu pływaków dla czasu 50sekund. Jest to czas, w którym szybszy pływak dopłyną do mety. W chwili dopłynięcia do mety przez pływaka I, pływak II, znajdował się w tyle za pływakiem I:

w jakiej odległości od mety był wolniejszy pływak

Odp. Pływak II znajdował się 35m od mety.