aFizyka logo

O godzinie 8.10 współrzędna piłki poruszającej się ruchem prostoliniowym wynosiła...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 98.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Na rysunku przedstawimy jednowymiarowy układ odniesienia. Dlaczego jednowymiarowy? Ponieważ, piłka porusza się w jednym kierunku, bez zmiany zwrotu prędkości.

ruch piłki w jednowymiarowym układzie odniesienia

Obliczamy przebytą drogę przez piłkę w podanym czasie. Wiemy, że ciało przemieszczało się wzdłuż osi x zgodnie z jej zwrotem, więc przebyta droga jest równa s=Δx

Obliczamy drogę piłki w jednowymiarowym układzie odniesienia

Odp. Przebyta droga przez piłkę w czasie 5 sekund wynosi s=5m