aFizyka logo

Wykres przedstawia zależność v(t) w pewnym ruchu...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 120.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Wykres v(t) przedstawia ruch jednostajnie przyspieszony

Odp. a) Wykres v(t) przedstawia ruch jednostajnie przyspieszony, ponieważ w jednakowych odstępach czasu szybkość v rożnie o te sama wartość

Odp. b) Odczytujemy z wykresu, że szybkość wzrasta o 20m/s w 10s.

Przyrost ten można obliczyć w poniższy sposób. Wybieramy dowolny przedział czasu o wartości 10 sekund

przedział czasu o wartości 10 sekund

Dla dziesiątej sekundy ruchu wartość szybkości wynosiła 20m/s, a dla dwudziestej sekundy ruchu wartość szybkości wynosiła 40 m/s. Stąd przyrost szybkości obliczymy:

przyrost szybkości obliczymy

Odp. c) Obliczamy, o ile wzrasta szybkość w czasie 1s.

Wskazówka: Szybkość rośnie wprost proporcjonalnie do czasu, więc możemy skorzystać z proporcji:

W czasie 1s, szybkość wzrasta o 2m/s

Odp. W czasie 1s, szybkość wzrasta o 2m/s.