aFizyka logo

Narysuj wykres zależności drogi przebytej przez żółwia...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 103.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Z warunków ruchu żółwia podanych w przykładzie, wiemy że żółw wędruje ruchem jednostajnym prostoliniowym. To oznacza, że wykres drogi od czasu (symbolicznie zapisujemy tak: s(t)) jest półprostą nachyloną do osi czasu. Jego ruch w przedziałach czasu opisany jest jak poniżej:

Tworzymy tabelę, w której w kolumnie czasu zanotujemy kolejne minuty ruchu. W kolumnie drogi zanotujemy wartości przebytej drogi dla podanych przedziałów czasowych

Tabela kolejnych położeń żółwia w czasie trwania jego wędrówki
czas t[min]droga s[m]
11
22
33
1010

Na podstawie tabeli rysujemy wykres drogi od czasu s(t) dla ruchu żółwia

Wykres drogi żółwia od czasu