aFizyka logo

Podaj długość metrowego pręta mosiężnego...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 61.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Skorzystamy z diagramu przyrostu długości od zmiany temperatury, na podstawie którego ułożymy proporcję pozwalającą obliczyć o ile wydłuży się mosiężny pręt przy wzroście temperatury o 150°C

Podaj długość metrowego preta mosiężnego

Układamy proporcję, z której obliczymy o ile wydłuża sie jednometrowy pręt mosiężny przy wzroście temperatury o 150°C

Podaj długość metrowego preta mosieznego po ogrzaniu o 150

Obliczamy długość końcową mosiężnego pręta

odaj długość metrowego pręta

Odp. Długość metrowego mosiężnego pręta po ogrzaniu o 150°C wynosi 1003mm. Pręt wydłużył się o 3mm