aFizyka logo

Po kąpieli w łazience okazało się...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 3 strona 66.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Nie można było przejrzeć się w lustrze, ponieważ wystąpiło zjawisko skraplania.

Przyczyną wystąpienia tego zjawiska, jest oziębianie się rozgrzanego powietrza na chłodnej powierzchni lustra. Powietrze w łazience zawiera parę wodną, która przechodzi ze stanu lotnego (gazowego) w stan ciekły, stąd kropelki wody na powierzchni lustra.