aFizyka logo

Opisz przemiany stanów skupienia ciał...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 7 strona 56.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Topnienie- polega na przejściu ze stanu stałego w ciecz, lód zamienia się w wodę. W warunkach normalnych odbywa się to przy temperaturze 0°C

Krzepnięcie- polega na przejściu ze stanu ciekłego w stan stały, woda zamienia się w lód. W warunkach normalnych odbywa się to przy temperaturze 0°C

Parowanie- polega na przejściu ze stanu ciekłego w stan gazowy (lotny), woda zamienia się w parę wodną. W warunkach normalnych odbywa się to przy temperaturze 100°C

Skraplanie- polega na przejściu ze stanu lotnego w stan ciekły, para wodna zamienia się w wodę. W warunkach normalnych odbywa się to przy temperaturze 100°C

Sublimacja- polega na przejściu ze stanu stałego w lotny, z pominięciem fazy ciekłej, lód zamienia się w parę wodną. W warunkach normalnych odbywa się to w temperaturze poniżej 0°C.

Resublimacja- polega na przejściu ze stanu lotnego w stan stały, z pominięciem fazy ciekłej, para wodna zamienia się w lód. W warunkach normalnych odbywa się to w temperaturze poniżej 0°C