aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:
Wybrane zadanie: zad. 1 strona 41.
Cytat:

Dwa kamyki upuszczono do studni w odstępie...Fizyka z plusem Klasa 7 Podręcznik wyd. GWO

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Fizyka z plusem Klasa 7 Podręcznik wyd. GWO (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Dla ułatwienia rozwiązania sytuację opisaną w treści zadania przedstawimy na rysunku pomocniczym

Dwa kamyki upuszczono do studni w odstępie 1 sekundy

Odp. a) Obliczamy jaką prędkość miał pierwszy kamyk w chwili upuszczenia drugiego

Z rysunku pomocniczego wynika, że kamyk pierwszy spadał do chwili upuszczenia drugiego kamyk przez jedna sekundę. Jest to ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem g=9,81m/s2 bez prędkości początkowej

upuszczenia drugiego kamyk przez jedna sekundę

Skorzystamy ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Odp. Pierwszy kamyk w chwili upuszczenia drugiego kamyka miał prędkość równą około 10 m/s

Odp. b) Obliczamy jaką prędkość miał pierwszy kamyk, gdy uderzył w wodę

Skorzystamy ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym tak samo jak w podpunkcie a, z tą różnicą, że czas upadku kamienia wynosi teraz 3 sekundy

na prędkość w ruchu jednostajnie

Odp. Kamień uderzył w wodę z prędkością równą około 30 m/s

Odp. c) Obliczamy prędkość drugiego kamienia w chwili gdy pierwszy zetknął się z wodą

Skorzystamy ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym tak samo jak w podpunktach. Dodatkowo musimy obliczyć czas lotu drugiego kamienia do momentu upadku pierwszego. Wykorzystamy informację o czasie ruchu pierwszego kamienia i różnicy czasu w upuszczeniu drugiego kamienia

obliczyć czas lotu drugiego kamienia

Obliczamy szukaną prędkość drugiego kamienia w chwili gdy pierwszy zetknął się z wodą

Obliczamy szukaną prędkość drugiego kamienia

Odp. Drugi kamyk w chwili gdy pierwszy uderza w wodę porusz się z prędkością 20 m/s.

przepis na gofry Zobacz przepis na wyśmienite gofry