aFizyka logo

Człowiek, używając kołowrotu, wyciąga ze studni wiadro z wodą o łącznej...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 208.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Ilość wody, którą wypompowuje pompa wyrazimy w kilogramach. 10 litrów wody odpowiada masie równej 10 kg. Z treści zadania wnioskujemy, że człowiek i pompa pracują przy tej samej studni, czyli głębokość (h) jest jednakowa w obu przypadkach.

Zapiszemy dane i szukane

Człowiek, używając kołowrotu

Obliczymy moc człowieka oraz pompy. Skorzystamy z definicji mocy oraz równoważności pracy i energii. Moc człowieka i pompy wyrazi się tym samym wzorem, jedynie przy obliczeniach wartości uwzględnimy odpowiednie dane

Obliczymy moc człowieka oraz pompy

Otrzymaliśmy ogólny wzór na moc. Obliczymy ile razy większa jest moc pompy od mocy człowieka

Obliczymy ile razy większa jest moc pompy od mocy człowieka

Odp. Moc pompy jest trzy razy większa od mocy człowieka.