aFizyka logo

Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia pewnego ciała od działające...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 191.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

zależność przyspieszenia pewnego ciała od działającej

Sprawdzamy czy zdanie A: Masa ciała wynosi 0,5 kg jest zdaniem fałszywym. Z danych odczytanych z wykresu obliczymy masę ciała

Masa ciała wynosi 0,5 kg

Skorzystamy z drugiej zasady dynamiki, z której obliczymy szukaną masę ciała

z drugiej zasady dynamiki

Odp. Zdanie A: Masa ciała wynosi 0,5 kg jest zdaniem fałszywym

Sprawdzamy czy zdanie B: Pod wpływem dwukrotnie większej siły ciało porusza się z dwukrotnie większym przyspieszeniem jest zdaniem fałszywym

Odczytamy z wykresy dla siły 2 N wartość przyspieszenia, które wynosi 1 m/s2. Dla dwukrotnie większej siły 4 N, odczytana wartość przyspieszenia wynosi 2 m/s2. Widzimy, że przy dwukrotnym wzroście siły przyspieszenie wzrosło dwa razy. Czyli zdanie B, jest zdaniem prawdziwym

Zdanie C: Pod wpływem siły 2 N ciało porusza się z przyspieszeniem 1 m/s2 jest zdaniem prawdziwym, co potwierdza odczyt z wykresu wartości przyspieszenie dla siły o wartości 1 N

Zdanie D: Aby ciało poruszało się z przyspieszeniem 3 m/s2, musi na nie działać siła 6 N jest zdaniem prawdziwym. Łatwo to sprawdzimy wykonując rachunek zgodnie ze wzorem na druga zasadę dynamiki (masę ciała obliczyliśmy dla zdania A)

ciało poruszało się z przyspieszeniem

Otrzymaliśmy wartość siły równej sile podanej w zdaniu D