aFizyka logo

Piotrek i Ola zapisali wyniki swoich pomiarów (patrz poprzednie zadanie)...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 7 strona 6.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: W fizyce każdy wynik pomiaru podaje się nie jako jedną liczbę, ale przedział liczb. Związane jest to z tym, że każdy pomiar obarczony jest niepewnością pomiarową wynikającą na przykład z niedokładnością przyrządów, których używamy.
Gdy odczytujemy wynik pomiaru długości np. z linijki, to podajemy również z jaka dokładnością wykonaliśmy odczyt, czyli podajemy wartość jednej podziałki (np. 1mm=0,1cm)

Odp. a) Zapis:

L1=(120±0,5)cm

Oznacza, że wynik pomiaru długości należy do przedziału (119,5;120,5)cm i wykonano pomiar z dokładnością do 0,5cm

Natomiast zapis:

L2=(119,8±0,1)cm

Oznacza, że wynik pomiaru długości należy do przedziału (119,7;119,9) i wykonano pomiar z dokładnością do 0,1cm.

Odp. b) Pomiaru z dokładnością do 0,1cm, czyli do 1mm dokonała Ola, gdyż używała do mierzenia długości metra krawieckiego (patrz poprzednie zadanie)