aFizyka logo

Żelazna kulka ma masę 1g i zawiera około 3⋅1023 elektronów...Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 17 strona 163.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. a) Obliczamy ładunek kulki zawarty w podanej liczbie elektronów

Obliczamy ładunek kulki zawarty

Całkowity ładunek elektronów odpowiada iloczynowi ich ilości wartości ładunku pojedynczego elektronu

ładunek elektronów odpowiada iloczynowi

Odp. Ładunek zgromadzony w elektronach ma wartość -48 000 C

Odp. b) Obliczamy jaki dodatkowy ładunek zbierze się na kulce po upływie tysiąca lat.

Wskazówka: Przyjmiemy ilość ludności na 7,6⋅109, a 1000 lat musimy zamienić na ilość sekund. Przez współczynnik k oznaczymy ilość elektronów przenoszonych na sekundę. W warunkach zadania jest to jeden elektron na sekundę

jaki dodatkowy ładunek

Obliczamy ładunek przeniesiony przez ludzkość w ciągu 1000 lat

ładunek przeniesiony przez ludzkość

Odp. Dodatkowy ładunek jaki przeniesie ludzkość w ciągu tysiąca lat wyniesie około -38C. Uwaga: wynik zależy jaka ilość ludzi przyjmiemy do obliczeń

Odp. c) Porównujemy wyniki otrzymane w podpunkcie a i b.

Z porównania wartości -48 000 C i -38 C widzimy jak ogromna ilość ładunku zgromadzona jest elektronach już znajdujących sie w kulce. Ludzkość musiałaby dużo dłużej przenosić w czasie dodatkowe pojedyncze elektrony na kulkę (ponad 1200 razy dłużej to robić).