Wykres przedstawia zależność drogi od czasu dla monety upuszczonej swobodnie...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 11 strona 27.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


(zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rozwiązanie zadania:

Wykres do zadania

wykres s(t)

Odp.1 Odczytujemy z wykresu czas spadania monety oraz wysokość, z której została upuszczona

Wskazówka: Wysokość jest odpowiednikiem drogi jaka przebyła moneta podczas swobodnego spadku. Czas i wysokość odczytamy ze współrzędnych ostatniego punktu naniesionego na wykresie

t=1s
h=s=5m

Odp. Czas spadku monety równy jest jednej sekundzie, a wysokość z której spadła moneta wynosi pięć metrów

Odp. 2 Obliczamy wartość przyspieszenia, z jakim spadła moneta

wartość przyspieszenia, z jakim spadła moneta

Wskazówka: Skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, z którego po przekształceniu obliczymy szukane przyspieszenie

ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Odp. Przyspieszenie monety wynosi 10m/s2

Odp. 3 Obliczamy szybkość z jaką moneta uderzyła w ziemię

Obliczamy szybkość z jaką moneta uderzyła w ziemię

Wskazówka: Skorzystamy z definicji przyspieszenie, z której po przekształceniu obliczymy szukaną szybkość uderzenia monety

obliczymy szukaną szybkość uderzenia monety

Odp. Szybkość uderzenia monety w ziemię wynosi 10m/s

Odp. 4 Rysujemy wykres zależności szybkości monety od czasu

wykres zależności szybkości monety od czasu

Odp. 5 Obliczamy drogi, jakie przebywała spadająca moneta w ciągu kolejnych czterech równych odstępach czasu równych Δt=0,1s

Wskazówka: Kolejne odcinki przebywanej drogi, odpowiadają różnicy dróg końcowego i początkowego czasu wyznaczającego dany przedział czasowy.

Wyprowadzimy ogólny wzór na taki odcinek drogi. Przyjmiemy oznaczenia:
so- droga do początku przedziału czasowego
sk- droga do końca przedziału czasowego

wzór na taki odcinek drogi

Obliczamy kolejne odcinki dróg dla danych przedziałów czasowych licząc od chwili t=0

Obliczenia dla pierwszego przedziału czasowego

dla pierwszego przedziału czasowego

Obliczenia dla drugiego przedziału czasowego

dla drugiego przedziału czasowego

Obliczenia dla trzeciego przedziału czasowego

dla trzeciego przedziału czasowego

Obliczenia dla czwartego przedziału czasowego

dla czwartego przedziału czasowego

Odp. Kolejne odcinki przebywanych dróg odpowiednio wynoszą: 0,05m; 0,15m; 0,25m; 0,35m

Odp. 6 Obliczamy w jakim stosunku pozostają do siebie obliczone w punkcie 5 odcinki dróg

w jakim stosunku pozostają do siebie obliczone w punkcie 5 odcinki dróg

Odp. Kolejne odcinki dróg pozostają do siebie w stosunku 1:3:5:7

Odp. 7 Obliczamy po jakim czasie moneta uzyskałaby szybkość 20m/s

po jakim czasie moneta uzyskała by szybkość 20m/s

Skorzystamy z definicji przyspieszenia, z której po przekształceniu obliczymy szukany czas

po przekształceniu obliczymy szukany czas

Odp. Spadająca moneta uzyskałaby szybkość 20m/s po czasie równym 2s

Odp. 8 Rozważamy, czy wynik z punktu 7 można zastosować do innych upuszczonych przedmiotów

Odp. Nie. Ponieważ przedmioty mają różne kształty. Kształt przedmiotu przy swobodnym spadku ma wpływ na wartość siły oporu powietrza. Takie przedmioty w warunkach rzeczywistych będą spadać z różnym przyspieszeniem.

Odp. 9 Obliczamy wysokość z jakiej należy upuścić monetę aby uzyskała szybkość około 20m/s

wysokość z jakiej należy upuścić monetę aby uzyskała szybkość około 20m/s

Wskazówka: Szukana wysokość odpowiada drodze jaką musi przebyć moneta aby uzyskać szybkość 20m/s.

Skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym oraz na szybkość końcową w tym ruchu. Wzory te utworzą na układ równań, które pozwolą obliczyć szukaną wysokość

ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Otrzymany czas z drugiego równania podstawiamy do pierwszego i obliczamy szukaną wysokość (czyli drogę s)

obliczamy szukaną wysokość

Obliczamy, która to kondygnacja budynku. Wiemy, że kondygnacja ma wysokość h=3m

kondygnacja budynku

Odp. Wysokość z jakiej należy upuścić monetę wynosi 20m, co odpowiada 7 kondygnacji budynku, czyli jest to 6 piętro budynku

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz