aFizyka logo

Uczniowie analizowali ruch spadających ciał. Na wykresie przedstawiono...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.7 strona 23.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Na wykresie przedstawiono zależność od czasu szybkości spadającego żołędzia

Odp.1 Spadający żołądź poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ponieważ dla jednakowych przedziałów czasu, prędkość rośnie o tę samą wartość

Odp. 2 Aby odpowiedzieć na pytanie o ile metrów na sekundę wzrosła prędkość w drugiej sekundzie ruchu na wykresie naniesiemy proste pomocnicze ułatwiające odczyt danych

Wykres

o ile metrów na sekundę wzrosła prędkość w drugiej sekundzie ruchu

Zapiszemy odczytane wartości i obliczymy przyrost prędkości

obliczymy przyrost prędkości

Odp. Wartość przyrostu szybkości żołędzia podczas spadania wynosi 10m/s

Odp. 4 Obliczamy przyspieszenie, z jakim poruszał się żołądź. Skorzystamy z wyniki z poprzedniego podpunktu

Obliczamy przyspieszenie, z jakim poruszał się żołądź

Skorzystamy z definicji przyspieszenia na podstawie, której wykonamy obliczenia

z definicji przyspieszenia

Odp. Przyspieszenie żołędzia wynosi 10m/s2

Odp. 5 Uzupełniając tabele posłużymy się odczytem z podanego wykresu do zadania oraz wcześniejszymi obliczeniami

Tabela szybkości chwilowej

Tabela szybkości chwilowej

Tabela przyspieszenia

Tabela przyspieszenia

Odp.6 Rysujemy wykres zależności przyspieszenia żołędzia od czasu

wykres zależności przyspieszenia żołędzia od czasu

Odp. 7 Zdanie oznajmiające, że przyspieszenia miało wartość stałą i równą 10m/s2 oznacza, że wartość prędkości ciała w każdej sekundzie ruchu rośnie o 10 m/s