aFizyka logo

Po rozległym jeziorze pływa wodolot ruchem jednostajnym. Maksymalna szybkość...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.3 strona 19.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp.1 Obliczamy najkrótszy czas podróży wodolotu od jednej przystani do drugiej

Wskazówka: Skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym, z którego po przekształceniu obliczymy szukany czas

Obliczamy najkrótszy czas podróży wodolotu od jednej przystani do drugiej

Przekształcamy wzór na drogę, tak, aby wyznaczyć szukany czas

Przekształcamy wzór na drogę, tak, aby wyznaczyć szukany czas

Odp. Najkrótszy czas podróży wodolotu od przystani do przystani wynosi około 12,5 minuty

Odp. 2 Rzeczywisty czas podróży tym wodolotem jest dłuższy, ponieważ w czasie płynięcia jednostki mogą wystąpić różne warunki pogodowe, należy również doliczyć czas na manewrowanie jednostki podczas podchodzenia o odchodzenia od i do nabrzeża portowego.

Odp. 3 Rysujemy wykres przedstawiający zależność przebytej drogi przez wodolot od czasu, od chwili startu do chwili powrotu do tej samej przystani, uwzględniając półgodzinny postój.

Wskazówka: Ze względu na postój wodolotu wykres zależności s(t) będzie wykresem półprostych łamanych. W trakcie postoju upływa czas, a przebyta droga się nie zmienia

wykres przedstawiający zależność przebytej drogi przez wodolot od czasu

Odp. 4 Obliczamy, ile rejsów tam i z powrotem może wykonać wodolot w ciągu dnia z uwzględnieniem czasu półgodzinnego postoju

Obliczamy czas jednego kursu. Uwaga: musimy uwzględnić czas postoju w obu przystaniach

czas postoju w obu przystaniach

Obliczamy czas pracy wodolotu w czasie jednego roboczego dnia. Wiemy, że rejsy rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o 18.00 godzinie

Obliczamy czas pracy wodolotu

Szukana ilość rejsów jest równa ilorazowi czasu pracy wodolotu przez czas jednego kursu i dwóch postojów

Szukana ilość rejsów

Ilość rejsów (n=6,35) zaokrąglamy w dół.

Odp. Wodolot wykonał 6 rejsów

Opd. 5 Obliczamy szybkość, z jaką kursuje wodolot w czasie burzy

Zapiszemy dane. Podany czas rejsu w czasie burzy zamienimy na godziny

czas rejsu w czasie burzy zamienimy na godziny

Przekształcamy wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym, tak aby obliczyć średnią szybkość wodolotu w czasie burzy

średnia szybkość wodolotu w czasie burzy

Odp. Średnia szybkość wodolotu w czasie burzy wynosi 75km/h

Odp. 6 Rysujemy wykres zależności od czasu drogi przebytej przez wodolot w czasie burzy dla pierwszych dziesięciu minut

Wskazówka: Wykres drogi od czasu s(t) dla ruchu jednostajnego prostoliniowego jest półprostą nachylona pod kątem do osi czasu. Aby narysować ten wykres, musimy znać, co najmniej dwa punkty- punkt początkowy i końcowy.
Punkt początkowy w chwili startu wynosi 0km. Obliczamy punkt końcowy, czyli drogę, jaką przebył wodolot po 10 minutach ruchu w czasie burzy

drogę, jaką przebył wodolot po 10 minutach ruchu w czasie burzy

Tworzymy tabelkę na podstawie, której narysujemy wykres s(t)

narysujemy wykres s(t)

Odp. 7 Rysujemy wykres s(t) dla ruchu wodolotu przy ładnej pogodzie i w czasie burzy

Wskazówka: Tabelkę z odpowiedzi do pytania 6 uzupełnimy o wartość drogi przebytej w czasie 10 minut przy idealnej pogodzie

wartość drogi przebytej w czasie 10 minut przy idealnej pogodzie

Rysujemy wykres s(t) dla ruchu wodolotu przy ładnej pogodzie i w czasie burzy

W czasie sztormu wodolot porusza się dużo wolniej (75km/h), więc kąt nachylenia półprostej s(t) jest znacznie mniejszy, niż w przypadku, gdy wodolot porusza się przy dobrej pogodzie (120km/h).

Większy kąt nachylenia półprostej s(t) do osi czasu, oznacza, że dane ciało porusza się z większą prędkością. W tych samych odcinkach czasu pokonuje większą odległość

Odp. 8 Analizując wykresy sporządzone w punkcie 7 zadania można obliczyć szybkość, jaką miał wodolot po pierwszych 5 minutach ruchu.
Wystarczy narysować prostą pomocniczą wychodząca z osi czasu we współrzędnej 5 minut i odczytać wartość przebytej drogi dla punktów przecięcia.

Nanosimy na wykres pomocnicze linie

Nanosimy na wykres pomocnicze linie

Notujemy odczytane dane z wykresy i korzystając ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym po przekształceniu obliczamy szukane średnie wartości szybkości w piątej minucie ruchu

obliczamy szukane średnie wartości szybkości w piątej minucie ruchu

Wykonujemy obliczenia

Wykonujemy obliczenia

Odp. Szukane wartości prędkości wynoszą v1=75km/h oraz v2=120km/h