aFizyka logo

Samochód poruszał się nocą po pustej szosie ze stałą szybkością...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 18.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki 7-8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania

Samochód poruszał się nocą po pustej szosie

Odp. 1 Na podstawie wykresu odczytujemy, że szybkościomierz tego samochodu podczas jazdy wskazywał 40km/h. Przy odczycie czasu zamienieniami 60minut na jedną godzinę (1h)

Odp. 2 Odczytaną szybkość samochodu zamieniamy z kilometrów na godzinę na metry na sekundę

zamieniamy z kilometrów na godzinę na metry na sekundę

Odp. Szybkość wyrażona w metrach na sekundę wynosi około 11,11m/s

Odp. 3 Obliczamy drogę, jaką przebył samochód w czasie trwania ruchu. Zapiszemy dane odczytane z wykresu:

Zapiszemy dane odczytane z wykresu

Obliczamy drogę, korzystając ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym

Obliczamy drogę, korzystając ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym

Odp. Samochód przebył drogę równa 40km

Odp. 4 Obliczamy szybkość, z jaką musiałby się poruszać samochód, aby przebyć te samą drogę w trzykrotnie krótszym czasie

Wskazówka: Z treści zadania wiemy, że nowy czas jest trzykrotni krótszy. Uwzględnimy to w zapisie danych

Zapiszemy dane i szukane

nowy czas jest trzykrotni krótszy

Obliczając szybkość, skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym, z którego po przekształceniu otrzymamy wzór na szybkość

Obliczając szybkość, skorzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Odp. Aby tę samą drogę samochód przebył w czasie trzykrotnie krótszym musi poruszać się ze średnią szybkością równą 120km/h

Odp. 5Przedstawiamy na wykresie s(t) zależność przebytej drogi przez ten samochód od czasu.

Wskazówka: Z teorii ruchu jednostajnego prostoliniowego wiemy, że wykresem zależności s(t) jest półprosta nachylona pod katem do osi czasu.
A to oznacza, że aby narysować taki wykres potrzebujemy, co najmniej dwóch punktów. Potrzebujemy punktu początkowego i końcowego

Przedstawiamy na wykresie s(t) zależność przebytej drogi przez ten samochód od czasu

Odp. 6 Obliczamy drogę przebytą przez samochód miedzy końcem 20, a końcem 30 minuty ruchu

Wskazówka: Szukana droga odpowiada różnicy dróg przebytych w czasie 30 i 20 minut ruchu. Podany czas zamienimy na godziny

Szukana droga odpowiada różnicy dróg

Ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym obliczamy odpowiednie odcinki drogi przebyte w czasie 20 i 30 minut

obliczamy odpowiednie odcinki drogi przebyte w czasie 20 i 30 minut

Obliczamy szukaną różnicę dróg Δs

Obliczamy szukaną różnicę dróg

Odp. Wartość drogi przebytej miedzy końcem 20 a 30 minuty ruchu wynosi w przybliżeniu 6,67km

Odp. 7 W rzeczywistych warunkach, jest mało prawdopodobne, aby samochód jadący pustą szosą poruszał się prze godzinę ruchem jednostajnym prostoliniowym. Ponieważ na drodze mogą wystąpić przeszkody, droga może być kręta, obowiązuje przestrzeganie przepisów drogowych itp.