aFizyka logo

Oblicz pracę, jaką wykona robotnik, przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 203.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Zapiszemy dane i szukane:

Oblicz pracę, jaką wykona robotnik, przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię

Wskazówka: Ruch jednostajny oznacza, że jest spełniona I zasada dynamiki, czyli siły działające na ciało się równoważą, a to oznacza, że siła tarcia równoważy siłę, którą działa robotnik na skrzynię. Wykonamy rysunek:

Siła tarcia, którą musi pokonać robotnik, ma wartość F=240N

Skorzystamy ze wzoru na pracę mechaniczną

Skorzystamy ze wzoru na pracę mechaniczną

Odp. Robotnik wykonał pracę równą 4,8kJ