fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Fizyka z gimnazjum w Androidzie. Klasa 1, 2, 3.

fizyka gimnazjum teoria wzory aplikacja android

FIZYKA: Teoria, wzory i prawa (1 klasa gimnazjum)

Wersja przeznaczona jest na telefony, smartfony i tablety z systemem Android. Aplikacja zawiera materiał widoczny na tej stronie www.
Kliknij na rysunku aby dowiedzieć się więcej

fizyka wzory, prawa teoria 1 klasa gimnazjum, aplikacja na androida

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza treści nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce. (więcej)

1.1 Siła i oddziaływania


 
Siła ciężkości (ciężar ciała)- wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała
 
siła cięzkości ciężar ciała
 
Siłę możemy przedstawić graficznie za pomocą wektora (siła jest wielkością wektorową), który posiada następujące cechy:
-wartość, określa długość wektora
-kierunek, wyznacza go prosta, na której leży wektor
-zwrot, wskazuje go zwrot strzałki (koniec wektora)
-punkt przyłożenia (początek wektora)
 
Jednostką siły jest niuton, symbol (N), na przykład siła o wartości 20N odpowiada ciężarowi ciała o masie 2kg
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 siła
 
Gęstość ciała- informuje nas o tym, jaka jest masa jednego metra sześciennego lub jednego centymetra sześciennego danej substancji.
Jej wartość jest równa ilorazowi masy i objętości danej substancji.
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 gęstość

1.2 Ruch jednostajny prostoliniowy


 
to taki ruch, który odbywa się po linii prostej ze stałą szybkością (szybkość w czasie trwanie tego ruchu nie ulega zmianie) v=const
 
Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 ruch jednostajny prostoliniowy
 
Szybkość- jest to wartość prędkości ciała, która informuje, jaką drogę przebywa ciało w jednostce czasu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 szybkość v=const
 
Czas- iloraz wartości przebytej drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym i szybkości ruchu ciała jest równy czasowi trwania tego ruchu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 czas
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t)- w ruchu jednostajnym prostoliniowym odbywającym się stale w tą samą stronę jest półprosta równoległa do osi czasu. Wartość przebytej drogi przez ciało w danym czasie obliczymy jak pole pod wykresem v(t)
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 wykres v(t)

1.3 Ruch jednostajnie przyspieszony


 
Jest to taki ruch, w którym wartość szybkości w każdej sekundzie wzrasta o tą samą wartość. Wykresem zależności szybkości od czasu v(t) w tym ruchu jest półprosta nachylona pod kątem ostrym do osi czasu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 ruch jednostajnie przyspieszony
 
Przyspieszenie ciała- wartość przyspieszenia jest równa ilorazowi przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił. Wielkość ta informuje o ile wzrasta szybkość ciała w jednostce czasu. W ruchu przyspieszonym prostoliniowym kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 przyspieszenie wzór
 
Wykres zależności przyspieszenia od czasu a(t) w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 przyspieszenie wykres
 
Szybkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 szybkość
 
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym przyjmujemy, że szybkość początkowa ciała wynosi zero, to drogę policzymy ze wzoru
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 droga
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, jest półprosta nachylona do osi czasu. Wartość pola pod tą półprostą jest równa wartości przebytej drogi w podanym czasie.
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t)


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry