Fizyka z gimnazjum w Androidzie. Klasa 1, 2, 3.

fizyka gimnazjum teoria wzory aplikacja android

FIZYKA: Teoria, wzory i prawa (1 klasa gimnazjum)

Wersja przeznaczona jest na telefony, smartfony i tablety z systemem Android. Aplikacja zawiera materiał widoczny na tej stronie www.
Kliknij na rysunku aby dowiedzieć się więcej

fizyka wzory, prawa teoria 1 klasa gimnazjum, aplikacja na androida

Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza treści nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce. (więcej)

1.1 Siła i oddziaływania


 
Siła ciężkości (ciężar ciała)- wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała
 
siła cięzkości ciężar ciała
 
Siłę możemy przedstawić graficznie za pomocą wektora (siła jest wielkością wektorową), który posiada następujące cechy:
-wartość, określa długość wektora
-kierunek, wyznacza go prosta, na której leży wektor
-zwrot, wskazuje go zwrot strzałki (koniec wektora)
-punkt przyłożenia (początek wektora)
 
Jednostką siły jest niuton, symbol (N), na przykład siła o wartości 20N odpowiada ciężarowi ciała o masie 2kg
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 siła
 
Gęstość ciała- informuje nas o tym, jaka jest masa jednego metra sześciennego lub jednego centymetra sześciennego danej substancji.
Jej wartość jest równa ilorazowi masy i objętości danej substancji.
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 gęstość

1.2 Ruch jednostajny prostoliniowy


 
to taki ruch, który odbywa się po linii prostej ze stałą szybkością (szybkość w czasie trwanie tego ruchu nie ulega zmianie) v=const
 
Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 ruch jednostajny prostoliniowy
 
Szybkość- jest to wartość prędkości ciała, która informuje, jaką drogę przebywa ciało w jednostce czasu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 szybkość v=const
 
Czas- iloraz wartości przebytej drogi w ruchu jednostajnym prostoliniowym i szybkości ruchu ciała jest równy czasowi trwania tego ruchu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 czas
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t)- w ruchu jednostajnym prostoliniowym odbywającym się stale w tą samą stronę jest półprosta równoległa do osi czasu. Wartość przebytej drogi przez ciało w danym czasie obliczymy jak pole pod wykresem v(t)
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 wykres v(t)

1.3 Ruch jednostajnie przyspieszony


 
Jest to taki ruch, w którym wartość szybkości w każdej sekundzie wzrasta o tą samą wartość. Wykresem zależności szybkości od czasu v(t) w tym ruchu jest półprosta nachylona pod kątem ostrym do osi czasu
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 ruch jednostajnie przyspieszony
 
Przyspieszenie ciała- wartość przyspieszenia jest równa ilorazowi przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost nastąpił. Wielkość ta informuje o ile wzrasta szybkość ciała w jednostce czasu. W ruchu przyspieszonym prostoliniowym kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 przyspieszenie wzór
 
Wykres zależności przyspieszenia od czasu a(t) w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 przyspieszenie wykres
 
Szybkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 szybkość
 
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym przyjmujemy, że szybkość początkowa ciała wynosi zero, to drogę policzymy ze wzoru
 
fizyka wzory gimnazjum klasa 1 droga
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, jest półprosta nachylona do osi czasu. Wartość pola pod tą półprostą jest równa wartości przebytej drogi w podanym czasie.
 
Wykres zależności szybkości od czasu v(t)
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz