aFizyka logo

Ustal, czy linijkę do bardzo dokładnego pomiaru...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 61.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Linijkę służącą do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów lepiej jest wykonać ze stali niż z aluminium. Ponieważ stal pod wpływem tej samej zmiany temperatury ma mniejszy przyrost długości niż aluminium.

Z diagramu wynika, że metrowy pręt stalowy przy wzroście temperatury o 100°C wydłuży się o 1 mm, a taki sam pręt aluminiowy wydłuży się o 3 mm. Odpowiednio więc w każdej innej temperaturze stal ma mniejszy przyrost długości niż aluminium. Pomiary linijką stalową będą obarczone mniejszym błędem