Style na przykładzie TextView

Przez styl rozumiemy blok zasobów, który może być przypisany do różnych elementów (kontrolek) widoku aktywności. Style w Androidzie są odpowiednikiem stylów CSS stron www. Tworzony styl jest zapisywany w pliku XML jako wydzielony zbiór atrybutów. Wydzielenie takiego zbioru w pliku zasobów wyróżnia się przez nadanie nazwy. Nazwę podaje się w elemencie

Wskazówka:


<style name="unikatowa_nazwa"></style>

Kolejne atrybuty tworzonego stylu dopisuje się w elemencie

Wskazówka:


<item name="atrybut_stylu">wartość_atrybutu</item>

Celem tego tematu jest utworzenie prostej aplikacji z jednym widokiem, na którym umieszczone są dwie kontrolki TextView z przypisanym na dwa sposoby stylem.

style kotlin Android Studio

Tworzenie pliku stylu

Standardowo przyjęto, że tworzone style zapisuje się w pliku XML w lokacji res/valuses/styles.xml. Jeżeli takiego pliku w projekcie nie ma, to należy go utworzyć jak poniżej:

Tworzenie pliku stylu kotlin Android Studio

Utworzony plik XML zawiera zalążek definiowania własnych stylów gromadzonych w zasobach tworzonego projektu (sowo kluczowe w pliku XM to <resources>)

plik XML stylu kotlin Android Studio

W pojedynczym pliku zasobu stylu możemy mieć nieokreśloną ilość zdefiniowanych stylów. Każdy z nowo dodanych stylów rozróżnia się przez przypisanie unikatowej nazwy

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="MojStylWersja1">
  </style>
</resources>

Zalążek nowego stylu jest zainicjowany. W nowoutworzonym stylu odwołamy się do własnych kolorów, które dodamy w zasobach pliku kolorów. Zasoby takie standardowo znajdują się w pliku XML o lokalizacji res/values/colors.xml

Zdefiniujemy własne kolory, powiedzmy czerwony, niebieski i zielony. Przy dobieraniu kolorów przydatny jest prosta paleta barw. Paleta dostępna jest po kliknięciu myszką w obszar małego kolorowego kwadratu w otwartym zasobie kolorów.

własny kolor stylu kotlin Android Studio

Wracamy do tworzonego pliku zasobów stylu. Pierwszym elementem jaki dodamy do nowego stylu będzie kolor tła. Każdy nowy element zasobu dodajemy używając konstrukcji

Wskazówka:


<item name=" "></item>

Dla koloru tła odwołujemy się do klasy android, wybierając z niej atrybut background (android:background). Użycie konkretnego elementu z zasobów res/ wymaga podanie po znaku małpy (@) identyfikatora zasobu. Wybór identyfikatora ułatwia wbudowany system pomocy edycyjnych. Patrz poniższa ilustracja

kolor tła styl xml kotlin Android Studio

Zawartość pliku style.xml po tej zmianie jest taka jak poniżej

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <style name="MojStylWersja1">
    <item name="android:background">@color/czerwony</item>
  </style>
</resources>

Użycie stylu w dowolnej kontrolce wymaga odwołania do zdefiniowanego stylu w pliku widoku tworzonej aktywności. W omawianym przykładzie jest to poniższa linia kodu

Wskazówka:


style="@style/MojStylWersja1"

Zastosowanie nowego stylu jest od razu widoczne. Przejdź do pliku widoku aktywności. Włącz równoczesny podgląd kodu i układu widoku aktywności (opcja Split). Patrz ilustracja

dekłaracja stylu kotlin Android Studio

Do tworzonego stylu dodamy kolejne atrybuty związane z czcionką (kolor i rozmiar) oraz wielkość dopełnienia (margines wewnętrzny)- pudding

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <style name="MojStylWersja1">
    <item name="android:background">@color/czerwony</item>
    <item name="android:textColor">@color/white</item>
    <item name="android:textSize">32sp</item>
    <item name="android:padding">12dp</item>
  </style>
</resources>

Po wprowadzonych dodatkach wygląd kontrolki TextView zmienia się na taki

android:background kotlin Android Studio

Do nowego stylu dodamy jeszcze opcje związane z cieniem pod tekstem

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <style name="MojStylWersja1">
    <item name="android:background">@color/czerwony</item>
    <item name="android:textColor">@color/white</item>
    <item name="android:textSize">32sp</item>
    <item name="android:padding">12dp</item>
    <item name="android:shadowColor">@color/black</item>
    <item name="android:shadowRadius">2.5</item>
    <item name="android:shadowDx">5</item>
    <item name="android:shadowDy">5</item>
  </style>
</resources>

Teraz kontrolka TextView prezentuje się tak

TextView styl xml kotlin Android Studio

Dodanie stylu w oknie atrybutów kontrolki

Dowolny styl można dodać do kontrolki w inny sposób, który w wyniku nie jest rozróżnialny od podanego powyżej. Do widoku dodamy drugą kontrolkę TextView i wykonamy trzy kolejne kroki pokazane na ilustracji

Dodanie stylu w oknie atrybutów kontrolki kotlin Android Studio

Zmiany w pliku XML widoku aktywności odpowiadają pierwszej metodzie. Patrz poniżej

XML kotlin Android Studio

Style mogą być dziedziczone. Przy dziedziczeniu istnieje możliwość nadpisywania istniejących atrybutów jak i dodawania nowych. Dziedziczenie stylów będzie opisane w następnym temacie.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz