Dynamiczna zmiana kolorów

W tym temacie zajmiemy się obsługą kontrolki paska postępu (SeekBar). Celem jest wykorzystanie rejestrowanych zmian ręcznego przesuwania pozycji paska. W kodzie aplikacji obsługuje to funkcja onProgressChange. Poniżej widok działającej aplikacji przy pomocy, której ustawiamy składowe koloru podane w formacie ARGB

Kotlin SeekBar Android Studio

Układ widoku głównej aktywności

Głowna aktywność zawiera 5 kontrolek TextView, 4 kontrolki SeekBar, 1 kontrolka Button i 4 kontrolki układu typu RelativeLayout

Kotlin SeekBar TextView Android Studio

Pojedyncza kontrolka układu RelativeLayout zawiera w sobie kontrolkę TextView oraz kontrolkę SeekBar

Kotlin RelativeLayout Android Studio

Wszystkim kontrolkom SeekBar ustawiamy maksymalną wartość postępu na 255. Jest to podyktowane tym, że zapis składowych kolory ARGB jest z przedziału od 0 do 255

Kotlin max SeekBar Android Studio

Plik klasy funkcji własnych

Bazujemy na pomyśle z poprzedniego tematu i do projektu dodamy klasę z funkcjami. Do projektu dodamy New/ Kotlin Class, przypisując nazwę MojeFunkcje

New/ Kotlin Class Android Studio

Utworzony plik wypełniamy poniższym kodem

Wskazówka:


import android.graphics.Color
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity


class MojeFunkcje {

  var a=255//kanał alpha
  var r=0//składowa czerwona
  var g=0//składowa zielona
  var b=0//składowa niebieska
  var kolor=Color.argb(a,r,g,b)

  public fun DajKolor():Int{
    kolor=Color.argb(a,r,g,b)
    return kolor
  }

  public fun Zamknij(aktywnosc:AppCompatActivity){
    aktywnosc.finish();
    System.exit(0);
  }
}

Słuchacz kliknięcia w przycisk Button

Kodowanie rozpoczniemy od obsługi kliknięcia w klawisz pełniący role zakończenia działania aplikacji. Przechodzimy do pliku głównej aktywności i w funkcji onCreate realizujemy obsługę wspomnianego klawisza. Wcześniej deklarujemy zmienną reprezentującą klasę z naszymi funkcjami

Wskazówka:


class OknoGlowne : AppCompatActivity() {
  var mojeFunkcje=MojeFunkcje()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno_glowne)
    //kod słuchacza dla przycisku Button3
    val button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
    button1.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.Zamknij(this)
    }
 }

Skompiluj projekt i sprawdź efekt działania. Prawidłowo działająca aplikacja powinna zostać zamknięta po kliknięciu w przycisk.

Słuchacz zdarzeń kontrolki SeekBar

Słuchacz zdarzeń kontrolki SeekBar składa się z obsługi procesu zmian położenia paska postępu (onProgressChanged), zdarzenia rozpoczęcia przesuwania (onStartTrackingTouch) i zdarzenia zakończenia przesuwania (onStopTrackingTouch). Aby można było obsłużyć te zdarzenia należy zaimportować poniższe biblioteki

Wskazówka:


import android.widget.SeekBar
import android.widget.SeekBar.*
Pierwsza z bibliotek pozwala korzystać z kontrolki postępu SeekBar, druga pozwala korzystać z metod klasy tej kontrolki. Inicjujemy poniższy kod:

Wskazówka:


val txtHello=findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())

val txtCzerwony=findViewById<TextView>(R.id.textView2)
val pasekCzerwony=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
pasekCzerwony?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{

Kompilator zgłosi błąd i poprosi nas o zaimplementowanie brakujących metod tworzonego słuchacza. Postępujemy jak poniżej

setOnSeekBarChangeListener Android Studio

Wybieramy

setOnSeekBarChangeListener Android Studio

Kod zostanie automatycznie uzupełniony o nagłówki

Wskazówka:


val pasekCzerwony=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
pasekCzerwony?.setOnSeekBarChangeListener(object: SeekBar.OnSeekBarChangeListener {
  override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
    TODO("Not yet implemented")
  }

  override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {
    TODO("Not yet implemented")
  }

  override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {
    TODO("Not yet implemented")
  }

})

Parametr p1 zwraca bieżącą wartość położenia wskaźnika paska postępu. Te wartość wykorzystamy do modyfikowania odpowiedniej składowej koloru. Do kodu wprowadzamy poniższe instrukcje

Wskazówka:


val txtCzerwony=findViewById<TextView>(R.id.textView2)
val pasekCzerwony=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
pasekCzerwony?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{
  override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
    txtCzerwony.setText("Czerwony: " + p1)
    txtCzerwony.setBackgroundColor(Color.argb (255,p1,0,0));
    mojeFunkcje.r=p1
    txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
  }
  override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
  override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
})

Skompiluj program i sprawdź działanie aplikacji. Na tym etapie mamy możliwość zmiany składowej czerwonej koloru

onProgressChanged Android Studio

Obsługę zmian pozostałych składowych koloru wykonujemy analogicznie. Pełny kod utworzonej aplikacji znajduje się poniżej

Wskazówka:


package pl.epomoce.dynamicznazmianakoloru

import android.graphics.Color
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.widget.Button
import android.widget.SeekBar
import android.widget.SeekBar.*
import android.widget.TextView

class OknoGlowne : AppCompatActivity() {
  var mojeFunkcje=MojeFunkcje()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_okno_glowne)
    //kod słuchacza dla przycisku Button3
    val button1 = findViewById<Button>(R.id.button1)
    button1.setOnClickListener {
      mojeFunkcje.Zamknij(this)
    }

    val txtHello=findViewById<TextView>(R.id.textHelloWorld)
    txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())

    val txtCzerwony=findViewById<TextView>(R.id.textView2)
    val pasekCzerwony=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar1)
    pasekCzerwony?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{
      override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
        txtCzerwony.setText("Czerwony: " + p1)
        txtCzerwony.setBackgroundColor(Color.argb (255,p1,0,0));
        mojeFunkcje.r=p1
        txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
      }
      override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
      override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
    })
    var txtZielony=findViewById<TextView>(R.id.textView3)
    var pasekZielony=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar2)
    pasekZielony?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{
      override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
        txtZielony.setText("Zielony: " + p1)
        txtZielony.setBackgroundColor(Color.argb (255,0,p1,0));
        mojeFunkcje.g=p1
        txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
      }
      override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
      override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
    })
    val txtNiebieski=findViewById<TextView>(R.id.textView4)
    val pasekNiebieski=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar3)
    pasekNiebieski?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{
      override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
        txtNiebieski.setText("Niebieski: " + p1)
        txtNiebieski.setBackgroundColor(Color.argb (255,0,0,p1));
        mojeFunkcje.b=p1
        txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
      }
      override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
      override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
    })
    val txtAlfa=findViewById<TextView>(R.id.textView5)
    val pasekAlfa=findViewById<SeekBar>(R.id.seekBar4)
    pasekAlfa?.setOnSeekBarChangeListener(object: OnSeekBarChangeListener{
      override fun onProgressChanged(p0: SeekBar?, p1: Int, p2: Boolean) {
        txtAlfa.setText("Kanał Alpha: " + p1)
        txtAlfa.setBackgroundColor(Color.argb (p1,127,127,127));
        mojeFunkcje.a=p1
        txtHello.setBackgroundColor(mojeFunkcje.DajKolor())
      }
      override fun onStartTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
      override fun onStopTrackingTouch(p0: SeekBar?) {}
    })
  }

}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz