Układ LinearLayout w wersji poziomej i pionowej

Układ (ang. layout)

Układ jest podstawowym elementem każdego tworzonego interfejsu użytkownika. W układach umieszcza się kontrolki i inne elementy, które są widoczne dla użytkownika. Wybór układu interfejsu jest jednym pierwszych kroków projektowania wyglądu aplikacji mobilnej.

Dostępne układy znajdziesz w oknie Palette/ Layouts. Patrz poniższy rysunek.

Palette Layouts Android Studio

Dostępne układy to

LinearLayout (horizontal)

Utwórz nowy projekt (New Project/ Empty Views Activity).Domyślnie został utworzony układ ConstraintLayout z komponentem TextView. Przejdź do edytora tekstowego widoku aktywności i usuń całą zawartość.

ConstraintLayout Android Studio

Wprowadź poniższy kod w miejsce usuniętego

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" 
android:orientation="horizontal">
</LinearLayout>

Powyższy kod oznacza, że zdefiniowano wersję XML i sposób kodowania znaków. Druga linia jest definicją głównego elementu (element główny dla widoku układu może być tylko jeden), którym jest LinearLayout. Pozostałe linie definiują szerokość i wysokość. Wartość match_parent oznacza, że element zajmie całą dostępną szerokość i wysokość rodzica. W tym przypadku będzie to cały ekran.

Do układu dodaj kilka przycisków- kontrolki Button. Kontrolki będą ustawiać się w jednym wierszy, jedna obok drugiej.

kontrolki Button Android Studio

Widzimy ostrzeżenia. Jedno z nich dotyczy tekstu. Wartości tekstowe powinny być przechowywane i pobierane z plików zasobów tekstowych, a nie tak jak w tym przypadku z pliku układu. Utworzymy taki zasób.

Zasób tekstowy

Podam poniżej jedną z możliwości tworzenia zasobów tekstowych. Standardowo takie pliki przechowywane są katalogu values (app/res/values). W każdym projekcie w folderze valuses znajduje się plik o nazwie strings.xml. Wybierz jak poniżej

strings.xml Android Studio

Otwórz plik strings.xml i wypełnij go podobną zawartością jak poniżej

Wskazówka:


<resources>
  <string name="app_name">Linear Layout w wersji poziomej</string>
  <string name="tekst_1">Ala ma kota</string>
  <string name="tekst_2">Kota ma Alę</string>
  <string name="teskt_3">Pies i kot</string>
</resources>

Przejdź do widoku układu. Pod każdy komponent klawisza podepnij identyfikator tekstu z zasobu pliku strings.xml.

identyfikator tekstu z zasobu pliku strings.xml Android Studio

Mamy jeszcze kolejne ostrzeżenia dotyczące zmiany stylu klawiszy.

ostrzeżenia Android Studio

Ostrzeżenie usuniemy jeśli zastosujemy proponowane zmiany. Czyli do każdego klawisza w pliku budowy widoku układu dodamy te linijkę kodu

Wskazówka:


style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"

Zastosowanie znaku zapytania (?) powoduje, że styl nie jest przypisany na sztywno. Czyli z każdą modyfikacją zmiany tematu głównego widoków(patrz folder app/res/values/themes ) zmiany będą widoczne w przyciskach. Zawartość po zmianie kodu pliku układu

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="horizontal">

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/tekst_1"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/tekst_2"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/teskt_3"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle" />
</LinearLayout>

Skompiluj i uruchom projekt na wirtualnym urządzeniu. Układ widoku powinien być analogiczny do poniższego

LinearLayout horizontal Android Studio

Układ LinearLayout w wersji pionowej

Na podstawie powyższych wiadomości utwórz układ LinearLayout w wersji pionowej (vertical), analogiczny jak poniżej

LinearLayout vertical Android Studio
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz