ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 176

Podaj przykłady kilku źródeł światła w twoim otoczeniu. Wyjaśnij...

Optyka, nauka o świetle
Źródła światła. Powstawanie cienia
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 180

Dwa zwierciadła ustawiono pod kątem prostym. Na poziome...

Optyka, nauka o świetle
Odbicie światła
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 183

Na ambulansach ratunkowych na masce z przodu widnieje napis...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 183

Przed lustrem ustawiono kubek z gorącą herbatą...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 183

Wymyśl i opisz sposób wyznaczenia wysokości drzewa za pomocą...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 183

Odpowiedz, dlaczego w celu otrzymania zwierciadła płytkę szklaną...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 188

W celu dokładnego obejrzenia zęba dentysta używa...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 192

Dlaczego wydaje się nam, że dno potoku znajduje się wyżej niż w rzeczywistości...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 192

W niektórych częściach świata ludzie łowią ryby za pomocą oszczepu...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 192

W mroźny zimowy dzień na szklanym dachu utworzyła się warstwa lodu...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 192

W wielu przyrządach optycznych używa się szklanego pryzmatu...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 196

Dlaczego brudny płat śniegu topi się szybciej niż...

Optyka, nauka o świetle
Przejście wiązki światła białego przez pryzmat
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 196

Poszukaj w Internecie informacji o tym, jak powstaje tęcza...

Optyka, nauka o świetle
Przejście wiązki światła białego przez pryzmat
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 196

Poszukaj w Internecie informacji wyjaśniających niebieską barwę...

Optyka, nauka o świetle
Przejście wiązki światła białego przez pryzmat
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 200

Zastanów się, w jaki sposób można rozniecić ogień za pomocą...

Optyka, nauka o świetle
Soczewki
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 200

Rysunki przedstawiają dwie soczewki dwuwypukłe, na które...

Optyka, nauka o świetle
Soczewki
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 200

Masz do dyspozycji soczewkę skupiającą...

Optyka, nauka o świetle
Soczewki
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 205

Oświetlony przedmiot o wysokości 2 cm umieszczono przed soczewką w odległości 18 cm...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 205

Oświetlony przedmiot umieszczono w odległości 30 cm od soczewki...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 207

W czasie burzy Zosia zmierzyła czas, jaki upłynął miedzy...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 212

Naturalnymi źródłami światła są A. lampa i Słońce...

Optyka, nauka o świetle
Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 212

Cień pudełka na ścianie ma wysokość A. 20 cm...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 212

Na rysunku pokazano, jak światło obija się...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 213

Kąt pomiędzy promieniem padającym i odbitym jest równy 60°...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 213

Przed lustrem równolegle do jego powierzchni ustawiono kartkę...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 213

Promień światła A pada na powierzchnię wody. Jego dalszy...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 213

Na rysunku przedstawiono załamanie światła na granicy...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 214

Promienie świetlne po odbiciu od ryby biegną do powierzchni wody i załamują...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 214

Światło białe pada na pryzmat. W ekranie E1. Na ekranie E2...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.10 strona 214

Polską flagę oglądana przez filtr niebieski przedstawia rysunek A/ B/ C/ D...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.11 strona 214

Za pomocą soczewki uzyskano obraz rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.12 strona 215

Rysunek przedstawia bieg promieni w oku A. krótkowidza, który powinien nosić soczewki skupiające...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.13 strona 215

Światło laserowe A. ulega rozszczepieniu przy przejściu przez pryzmat...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.14 strona 215

Przeczytaj poniższe zdania I. Z szybkością światła c = 300 000 km/s rozchodzą...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.15 strona 215

Między szybkościami rozchodzenia się światła w ośrodkach 1, 2, 3 zachodzi...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 216

Podaj, o ile rzędów wielkości szybkość światła w powietrzu jest większa od...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 216

Podaj, o ile rzędów wielkości szybkość światła w powietrzu jest większa...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 216

Na niżej wymienione przedmioty pada światło słoneczne...

Optyka, nauka o świetle
Optyka- powtórzenie wiadomości