ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 104

Oblicz pracę jaką wykonały siły elektryczne przy przemieszczeniu ładunku 3 C...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny w metalach. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 104

Napięcie między końcami przewodnika wynosi 4,5 V. Jaki ładunek...

Prąd elektryczny
Prąd elektryczny w metalach. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 110

Opisz, z jakich elementów zbudowana jest latarka...

Prąd elektryczny
Źródła napięcia, obwód elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 114

W obwodzie elektrycznym odbiornikami są dwa druty o różnych grubościach...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 114

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, jak długo trwa...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 115

Przez grzałkę elektryczną czajnika w 5 sekund...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 115

Oblicz, w jakim czasie przez grzałkę z zadania 3 przepływa...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 115

Jeśli ktoś w twojej rodzinie ma samochód, dowiedz się, jaki całkowity...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 115

Jak wiesz, średnia szybkość elektronów tworzących prąd elektryczny...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 115

Jakie są zakresy i dokładności mierników, których skale...

Prąd elektryczny
Natężenie prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 120

Skorzystaj z modeli zjawiska przepływu prądu przedstawionych w rozdziale 10.1...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 120

Czy opór elektryczny przewodnika zależy od jego temperatury...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 120

Jeżeli odbiornik połączono ze źródłem prądu o napięciu 4,5 V...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 120

Na podstawie wykresów I(U) dla dwóch różnych odbiorników...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 121

Przyjrzyj się, jak zbudowana jest opornica suwakowa. Którymi dwoma zaciskami...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 121

Aby krowy nie opuszczały pastwiska, cały teren otacza się drutem podtrzymywanym...

Prąd elektryczny
Opór elektryczny przewodnika. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 126

Narysuj schemat przedstawionego niżej obwodu...

Prąd elektryczny
Obwody elektryczne i ich schematy. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 126

Dlaczego w instalacji domowej odbiorniki łączy się równolegle, a nie szeregowo...

Prąd elektryczny
Obwody elektryczne i ich schematy. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. strona

Przyjrzyj się modelom przedstawionym na rysunkach. Pierwszy przedstawia obwód...

Prąd elektryczny
Obwody elektryczne i ich schematy. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 133

Odczytaj dwa razy w odstępie 2 dni wskazania licznika energii elektrycznej zużytej...

Prąd elektryczny
Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 133

Odczytaj dane znamionowe kilku odbiorników energii elektrycznej, np. żaróweczki...

Prąd elektryczny
Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 133

Jeśli w twoim domu używa się jeszcze tradycyjnych żarówek...

Prąd elektryczny
Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 133

Grzałkę o mocy 1000 W zanurzono w 1 litrze wody o temperaturze 20 °C...

Prąd elektryczny
Praca i moc prądu elektrycznego. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 136

Przez przekrój poprzeczny przewodnika stanowiącego element obwodu...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 136

Amperosekunda jest jednostką A. natężenia...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 136

Zwiększenie napięcia na oporniku z 1,5 V do 7,5 V spowodowało wzrost...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 136

Opór opornika drutowego z zadania 3...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 136

Wykres przedstawia zależność I(U) dla dwóch odbiorników. Jeśli ich opory...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 136

Grzałka ogrzewająca wodę przekazała jej w pewnym czasie 2000 J...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 136

Licznik elektryczny mierzy zużycie energii elektrycznej w naszych domach...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 137

Przyrządy pomiarowe zostały poprawnie włączone do obwodu przedstawionego...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 137

W celu ogrodzenia boiska szkolnego robotnicy wybili w ziemię betonowe...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 137

Zbudowano grzejnik elektryczny o oporze 6Ω...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 137

W domowej sieci elektrycznej odbiorniki są połączone...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 138

Wymyśl i podaj opis doświadczenia, w którym za pomocą licznika elektrycznego...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 138

Do wyznaczenia ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 138

Połowa poniższych zdań wyraża przyczynę, a połowa skutek. Narysuj w zeszycie...

Prąd elektryczny
Powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8