ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 17

Najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego jest atom a) Z jakich cząstek...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 17

Co to znaczy, że ciało a) jest naelektryzowane dodatnio...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 17

Ustal, czy przedstawiona na rysunku kula jest naelektryzowana...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 17

Obojętną elektrycznie rurkę z PVC potarto suknem. Rurka naelektryzowała...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 17

Rurkę szklaną potarto papierem. Papier naelektryzował...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 18

Dlaczego ubrania wykonane z tworzyw sztucznych po wypraniu należy wypłukać w płynie...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 18

W jakich jednostkach mierzy się ładunek...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 18

Jakim symbolem oznacza się ładunek elektryczny...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 18

Przelicz jednostki ładunku i wpisz w puste miejsca 2 C...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 18

Jakie znasz sposoby elektryzowania...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 19

Zastanów się, co zaobserwujemy, gdy nadmuchany gumowy balonik zawieszony...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.12 strona 18

Jakie są znaki ładunków elektrycznych oddziałujących...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 13 strona 18

Ciała naelektryzowane oddziałują na siebie wzajemnie. a) Od czego...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 14 strona 19

Na nitkach zawieszono obok siebie dwie naelektryzowane kulki. Rysunek...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 15 strona 19

Naelektryzowana dodatnio kulka wisi na nici. Jak za jej pomocą zbadać...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 16 strona 19

Na dwóch kulkach oddalonych od siebie o r zgromadzono ujemne ładunki...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 17 strona 19

Podziel poniżej wymienione substancje na przewodniki i izolatory elektryczne: drewno...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 18 strona 19

Czym różni się w budowie wewnętrznej metalowy przewodnik od gumowej...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 19 strona 19

Na rurce naelektryzowanej przez potarcie suknem, zgromadził się ładunek q1=-3 μC...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 20 strona 20

Na nitkach zawieszono obok siebie dwie jednakowe lekkie, metalizowane kulki. Kulkę I...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 21 strona 20

Kulka elektroskopu (obojętnego elektrycznie) została dotknięta naelektryzowaną ujemnie...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 22 strona 20

"Do nienaelektryzowanego elektroskopu zbliżono naelektryzowaną dodatnio szklaną rurkę. Wskazówka elektroskopu...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 23 strona 21

Na nitkach zawieszono dwie jednakowe, lekkie, metalizowane kulki. Kulka I jest naelektryzowana dodatnio...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 24 strona 21

Metalowej kulki naelektryzowanej ujemnie dotknięto ręką. a) Jaki będzie ładunek...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 25 strona 21

Jakie zjawisko przedstawiają rysunki I i II. W którą stronę przemieszczają się...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 26 strona 21

Rurkę szklaną naelektryzowano przez potarcie jedwabiem. Opisz, w jaki sposób...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 27 strona 21

Na stacji benzynowej, podczas przelewania benzyny z cysterny do zbiorników korpus...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 28 strona 22

W punktach K i L w pobliżu naelektryzowanej ujemnie kuli umieszczono kuleczkę...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 29 strona 22

Dwie naelektryzowane kulki umieszczono w niewielkiej odległości od siebie. Narysuj linie pola...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.30 strona 22

Przez rurę z tworzywa sztucznego (np. przez rurę od odkurzacza) przelatują ołowiane...

Elektryczność statyczna- elektrostatyka
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8. Świat fizyki Zbiór zadań