ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 7

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 7(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 45

Wymień jednostki pracy...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 45

Zapisz za pomocą odpowiednich symboli, że jednostką pracy...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 45

Przelicz jednostki pracy 2000 J...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 45

Pracę 57 280 dżuli wyraź w megadżulach. Wynik...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 45

Mamy trzy sytuacje: 1) Michał przesunął biurko...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 45

Jacek przesunął szafkę na odległość 3 m...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 46

Wykres na rysunku przedstawia zależność F(s) dla klocka...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 46

Na podstawie wykresu oblicz pracę wykonaną w każdym...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 46

Na podstawie wykresu W(s) oblicz wartość...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 47

Oblicz pracę, jaką wykonujesz, wchodząc po schodach na II piętro...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 47

Chłopiec podciągnął się na linie na wysokość 2 m...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 47

Maciek przesunął o 3 m paczkę leżącą na podłodze, wykonując...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 13 strona 47

Wymień jednostki mocy...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 14 strona 47

Zapisz za pomocą odpowiednich symboli, że jednostką mocy...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 15 strona 47

Przelicz jednostki mocy 5000 W...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 16 strona 47

Jaką wielkość fizyczną wyrażamy w kilowatogodzinach...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 17 strona 47

Piotrek i jego tata wynosili z piwnicy skrzynki...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 18 strona 47

Na budowie pracują dwa dźwigi. Jeden podnosi...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.19 strona 48

Korzystając z wykresu W(t) dla dwóch silników, oblicz...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.20 strona 48

Chcemy wyznaczyć rzeczywista moc silniczka elektrycznego. Dysponujemy następującymi...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 21 strona 48

Na wiertarce elektryczne jest informacja, że jej moc...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 22 strona 48

Silnik wiertarki w czasie 10 sekund wykonał pracę 8000 J...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 23 strona 48

Koń ciągnął wóz, działając siłą o wartości...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 24 strona 48

Spiętrzona woda, spadając na łopatki śruby turbiny wodnej i powoduje...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 25 strona 49

Wymień jednostki energii...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 26 strona 49

Kuli do kręgli, leżącej na torze, nadano pewną...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 27 strona 49

Piotrek uniósł nad podłogę młotek, wykonując przy tym pracę 5 J...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 28 strona 49

Wymień rodzaje energii, jakie ma orzeł lecący na pewnej...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.29 strona 49

Piotrek i Paweł wyruszyli z tego samego miejsca i wspinali się...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 30 strona 49

Podaj przykłady praktycznego wykorzystania: a) energii...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.31 strona 49

Na jednej półce leżą piłka lekarska i piłeczka...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.32 strona 49

Samochód osobowy, autobus i motocykl poruszają się w kolumnie...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.33 strona 50

Autostradą jadą z taką samą szybkością: autobus oraz mały samochód osobowy...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.34 strona 50

Oblicz energię potencjalna bijaka kafara o masie 100 kg podniesionego na wysokość...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.35 strona 50

Wazon o masie 1 kg przestawiono ze stołu o wysokości...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.36 strona 50

Oblicz energię kinetyczną samochodu osobowego o masie 1000 kg...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.37 strona 50

Pojazd księżycowy jeździł z taką samą szybkością na Ziemi...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.38 strona 50

Motocyklista zwiększył szybkość z 5 m/s do 10 m/s...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.40 strona 50

Wózek o masie 2 kg poruszający się z szybkością 2 m/s...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.40 strona 50

Ptak o masie 0,5 kg leci na wysokości 100 m...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.41 strona 50

Kamień o masie 0,1 kg spadł swobodnie z wysokości 3 m....

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.42 strona 51

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Katastrofa na Białej Desnej...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 43 strona 51

Oblicz, na jaką wysokość należy podnieść kulę o masie 5 kg, aby jej energia...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.44 strona 51

Piłkę rzucamy pionowo w górę. a) Jakie przemiany...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.45 strona 51

Z jakiej wysokości spadł na powierzchnię ziemi kamień...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.46 strona 51

Oblicz moc radioodbiornika, który w czasie 3 godzin...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.47 strona 52

Wykres na rysunku przedstawia zależność energii wytworzonej w elektrowni wodnej...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad.48 strona 52

Wodospad ma wysokość 5 m. Oblicz wartość prędkości, z jaką woda...

Praca, moc, energia mechaniczna
Rozwiązania zadań klasa 7