ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 32

Dlaczego umieszczona na osi igła magnetyczna ustawia się w kierunku...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 32

Jaki biegun magnetyczny znajduje się w pobliżu północnego bieguna geograficznego...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 32

Igła magnetyczna wskazuje kierunek północ- południe...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 32

W szafkach kuchennych stosuje się zamki magnetyczne a) Ustal z jakich...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 32

Czy można namagnesować każdy metal Wymień materiały...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 32

Mamy dwie stalowe sztabki, z których jedna jest namagnesowana...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 32

Mamy dwa wyglądające jednakowo pręty. Jeden z nich jest namagnesowany...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 32

Magnes sztabkowy przecięto tak, jak pokazuje linia przerywana. Czy to prawda...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 32

Jak przy użyciu igły magnetycznej można sprawdzić, czy w przewodniku...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 33

W przewodniku kołowym płynie prąd. Który biegun magnetyczny znajduje się od strony...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 33 strona 11

Opisz, jak zbudowany jest elektromagnes. Wymień kilka...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 33

Oznacz bieguny N i S elektromagnesu z rysunku obok...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.13 strona 33

Na stalową podkowę nawinięto zwoje drutu i przepuszczono przez...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 14 strona 33

Jak można zmienić bieguny elektromagnesu...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 15 strona 33

Czy elektromagnes jest magnesem trwałym...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 16 strona 33

Ustal, który elektromagnes jest silniejszy...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 17 strona 33

Po zamknięciu obwodu elektromagnesu magnes zostaje odepchnięty. Jak zachowa się...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 18 strona 33

Nazwij zjawisko fizyczne, które wykorzystuje się w budowie...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 19 strona 34

Opisz przemiany energii zachodzące podczas pracy silnika...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 19 strona 34

Do pętli wykonanej z drutu zbliżymy biegun magnetyczny magnesu...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 21 strona 34

Do aluminiowego pierścienia zawieszonego na nici został zbliżony biegun magnesu...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 22 strona 34

Opisz przemiany energii zachodzące w prądnicy...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 23 strona 34

Uzupełnij tabelę. Zastosowanie fal...

Zjawiska magnetyczne
Zjawiska magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8