ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 65

Wpisz w kratkę pod zdjęciem literę R, jeżeli na zdjęciu jest urządzenie z placu...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 65

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe. Jednostką częstotliwości...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 65

Dwie identyczne małe kule i dwie identyczne duże kule- wszystkie wykonane z tego samego materiału...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 66

Aby określić amplitudę drgań i położenie równowagi drgającego ciężarka...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 67

Najkrótszy czas przejścia wahadła z położeni pokazanego na rysunku A...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 67

Na podstawie powyższego przykładu oblicz okres drgań i częstotliwość wahadła metronomu...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 68

W kosmosie wyznaczenie masy nie jest takie proste. Na powierzchni Ziemi waga mierzy...

Drgania i fale.
Ruch drgający
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 69

Na rysunkach przedstawiono położenia wahadła, którego okres drgań wynosi 1,2s...

Drgania i fale.
Wykresy ruchu drgającego. przemiany energii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 69

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla drgającego ciężarka zawieszonego...

Drgania i fale.
Wykresy ruchu drgającego. przemiany energii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 70

Na rysunkach przedstawiono kolejne położenia wózka przyczepionego do sprężyny i wykonującego...

Drgania i fale.
Wykresy ruchu drgającego. przemiany energii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 70

Na wykresach A i B przedstawiono zależność wychylenia z położenia równowagi od czasu dla dwóch drgających...

Drgania i fale.
Wykresy ruchu drgającego. przemiany energii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 71

Na rysunku poniżej przedstawiono kolejne położenia poruszającego się wahadła. Szarym kolorem zaznaczono...

Drgania i fale.
Wykresy ruchu drgającego. przemiany energii
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 72

Dopasuj pojęcia z ramki do odpowiednich zdjęć. Fale na wodzie...

Drgania i fale.
Fale mechaniczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 73

Poniżej przedstawiono falę na sznurze w pewnej chwili (rys. A) oraz po 0,25 s (rys. B)...

Drgania i fale.
Fale mechaniczne
podręcznik, zbiór zadańzad. strona

Jeżeli fala rozchodzi się ze stałą prędkością, to im ma większą częstotliwość...

Drgania i fale.
Fale mechaniczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 74

Określ i zapisz, w którą stronę przemieszcza się impuls falowy (w prawo czy w lewo) jeżeli: zielona kula...

Drgania i fale.
Fale mechaniczne