ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 21

Spośród wyrażeń podanych w ramce wybierz podpisy do poszczególnych rysunków. Wpisz w kratkę nad rysunkiem...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 21

Na rysunku przedstawiono etapy doświadczenia ilustrującego cząsteczkową...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 22

Podkreśl fragmenty opisujące zjawiska fizyczne, które świadczą o cząsteczkowej budowie...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 22

Czyste złoto jest bardzo miękkim metalem, dającym się rozwalcować na bardzo...

Właściwości i budowa materii
Atomy i cząsteczki
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 23

Jakie zjawiska związane z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi są przedstawione na poniższych...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 23

Przy wylewaniu wody ze szklanki strużka wody spływa po brzegu, jakby przyklejała...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 23

Na zdjęciach pokazano kształt kropli cieczy umieszczonej odpowiednio...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 24

Dwa kawałki tektury sklejono klejem. Gdy mocno szarpnięto...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 24

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P...Niektóre owady mogą poruszać się po powierzchni...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 24

Niektóre substancje wykazują bardzo niewielkie siły przylegania w porównaniu z siłami spójności...

Właściwości i budowa materii
Oddziaływania międzycząsteczkowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 25

Na wykonanej z drutu kwadratowej ramce umieszczono czerwona nitkę, a następnie...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 25

Na rysunku przedstawiono schematycznie siły działające na cząsteczkę wody...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 26

Na zdjęciu przedstawiono kształt kropli trzech różnych cieczy: rtęci, wody...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 26

Wiesz, że podczas prania tkanin chcemy zmniejszyć napięcie powierzchniowe, aby woda dokładniej wniknęła...

Właściwości i budowa materii
Badanie napięcia powierzchniowego
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 27

Na rysunkach A-C przedstawiono schematycznie rozmieszczenie cząsteczek ciał w trzech...

Właściwości i budowa materii
Stan skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 27

Które z przedstawionych ciał stałych w temperaturze pokojowej są plastyczne...

Właściwości i budowa materii
Stan skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 28

Wśród właściwości wymienionych w ramce podkreśl te, które dotyczą ciał...

Właściwości i budowa materii
Stan skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 28

Zaznacz schematycznie na rysunku powierzchnię cieczy po przechyleniu...

Właściwości i budowa materii
Stan skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 28

Wpisz do tabeli te spośród właściwości fizycznych podanych w ramce, które opisują ciecze, oraz...

Właściwości i budowa materii
Stan skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 29

Przelicz jednostki masy. Obliczenia zapisz poniżej 3,56 kg=...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 29

Spośród wartości podanych w ramce wybierz szacunkowe masy, które...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 30

Podaj masę jabłka leżącego na wadze kuchennej, wraz z niepewnością...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 32

Na rysunku zaznaczono wektor siły ciężkości Fg działającej na piłkę...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 32

Oblicz masę ciała, którego ciężar na Ziemi wynosi Fg =...

Właściwości i budowa materii
Masa a siła ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 33

Uzupełnij obliczenia i zapisz przeliczenia jednostek objętości. 0,005 m3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 33

Korzystając z danych zamieszczonych na rysunkach, dokończ obliczenie gęstości...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 34

Przelicz jednostki gęstości 11 300 kg/m3, 1,13 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 35

Przeanalizuj przykład na s. 34 i oblicz masę ciała o gęstości 2,5 g/cm3...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 35

Oblicz masę deski olchowej o wymiarach 15 mm x 90 mm x 500 mm...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 35

Brąz to stop miedzi z cyną. Oblicz gęstość brązu uzyskanego ze stopienia 100 g...

Właściwości i budowa materii
Gęstość substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 36

Uczniowie mają wyznaczyć gęstość substancji, z której wykonano klocek w kształcie...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 36

Linijką zmierzono długości krawędzi trzech sześcianów, a następnie wyznaczono...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 37

Na podstawie informacji podanych na ilustracji oblicz gęstość kamienia...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 37

Na podstawie poniższych rysunków oblicz gęstość cieczy...

Właściwości i budowa materii
Wyznaczanie gęstości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 40

Wskaż takie uzupełnienia zdania... W temperaturze pokojowej rtęć występuje w stanie A/ B...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 40

Wskaż informację, która jest prawdziwa w odniesieniu do gazów i cieczy...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 40

Wskaż takie uzupełnienia... Zastosowanie detergentów A/ B napięcie powierzchniowe wody...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 40

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P... Gazy lepiej...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 40

Wybierz właściwe dokończenie... Gdybyśmy przenieśli kamień z powierzchni Ziemi na...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 40

Kula A została wykonana z materiału o gęstości 3 g/cm3, kula B...

Właściwości i budowa materii
Test powtórzeniowy. Właściwości i budowa materii