ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 41

Uczniowie na równym wilgotnym piasku ułożyli trzy prostopadłościenne przedmioty...

Magnetyzm
Hydrostatyka i aerostatyka. Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 42

Oblicz ciśnienie, jakie wywierają na podłoże ciała przedstawione...

Magnetyzm
Hydrostatyka i aerostatyka. Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 42

W Wielkiej Brytania używana jest jednostka ciśnienia PSI...

Magnetyzm
Hydrostatyka i aerostatyka. Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 2

Zaznacz poziom wody w zlewkach A, B i C. Wiadomo, że do każdej z nich wlano po 100...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 43

Do zlewki wlano ciecz o nieznanej gęstości. Na rysunku...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 46

Otocz kółkiem zdjęcia ilustrujące te urządzenia lub przedmioty...

Hydrostatyka i aerostatyka
Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 45

Najgłębiej położona stacja metra na świecie znajduje się w Kijowie...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 46

Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę w opisanych sytuacjach...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 47

Na rysunku zilustrowano schematycznie doprowadzenie zimnej wody do słuchawki...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Pascala
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 47

Wyloty dwóch strzykawek połączono osobnymi wężykami z małym zbiorniczkiem...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Pascala
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 48

Uczniowie, wykorzystując wiedzę o prasach hydraulicznych, skonstruowali...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Pascala
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 49

Na rysunku przedstawiono schemat podnośnika hydraulicznego...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Pascala
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 50

Uporządkuj ciała... w kolejności od tego, na które działa najmniejsza siła wyporu...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 50

Janek i Olek mieli wyznaczyć wartość siły wyporu...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 51

Sterowce to statki powietrzne unoszące się w powietrzu...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 51

W Trójkącie Bermudzkim (obszar na Oceanie Atlantyckim) dochodziło do niewyjaśnionych...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 52

Identyczne stalowe kulki wrzucono do takich samych naczyń napełnionych cieczami...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa a pływanie ciał
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 52

Korzystając z tabeli gęstości, uzupełnij tabelę...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa a pływanie ciał
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 53

Stosując jeden z powyższych sposobów rozwiązania, oblicz siłę wyporu...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Prawo Archimedesa a pływanie ciał
podręcznik, zbiór zadańzad. strona

Wybierz poprawne... Ciśnienie 2000 Pa możemy zapisać następująco: 200 hPa...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 56

Wskaż właściwe... Jeżeli prostopadłościan położymy w pozycji B wywiera ciśnienie 120 Pa...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 56

Wskaż właściwe... Pole powierzchni przyssawki jest równe około 100 cm2...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 56

Do trzech jednakowych naczyń o takich samych masach i jednakowych polach powierzchni...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 56

Na dnie naczynia z wodą znajdują się dwa ciała...

Hydrostatyka i aerostatyka.
Test powtórzeniowy