ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 11

Które odcinki mają długość 2cm?...

Jednostki i pomiary
Mierzenie długości. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 11

Dopasuj przyrządy ze zdjęcia obok do pomiarów...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 11

Przelicz jednostki...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 11

W przepisach skoku w dal napisano...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 11

Odczytaj ze zdjęcia obok średnicę...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 12

Zaznacz w tabeli właściwą wielkość...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 12

Uzupełnij puste miejsca, przeliczając jednostki...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 12

Zapisz w metrach, używając notacji wykładniczej...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 12

Zapisz w najwygodniejszych jednostkach bez używania notacji...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 12

Przeczytaj tekst w ramce. Przelicz wielkości...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 13

Popatrz na poniższą ilustrację. Chłopcu wydaje się...

Jednostki i pomiary
Mierzenie odległości. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 14

Uzupełnij puste miejsca, przeliczając czas...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 14

Oblicz, ile czasu mija między podanymi godzinami...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 14

Oblicz ile sekund ma...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 14

Oblicz, ile sekund mija między podanymi...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 14

Zaznacz w tabeli poprawnie przeliczony czas...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 15

Zaznacz w tabeli poprawnie przeliczony czas, wpisując znak x...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 15

Zapisz podany czas w godzinach i minutach...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 15

Zapisz podany czas w godzinach, minutach i sekundach...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 15

Zaprogramuj arkusz kalkulacyjny, tak aby automatycznie wykonywał rachunki...

Jednostki i pomiary
Mierzenie czasu. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 15

Przelicz jednostki. a) 40g na kg; b)146 kg na dag...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 16

Wyraź masy podanych ciał w gramach a) ziarnko piasku...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 16

Bryłkę plasteliny zważono na wadze szalkowej...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 16

Wagi na rysunku są jednakowe. Ile waży pudełko...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 16

Jak wyznaczyć w supermarkecie masę jednego worka...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 16

Zapisz w najwygodniejszej jednostce bez użycia notacji wykładniczej a) 670000kg...

Jednostki i pomiary
Mierzenie masy. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 17

Uzupełnij tekst z ramki. Kwadrat o boku 1m ma powierzchnię...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 17

Wyraź pole powierzchni w centymetrach kwadratowych a) 0,3m2...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 17

Wyraz pole powierzchni w metrach kwadratowych a) 120cm2...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 17

W każdym punkcie wskaż wielkość, która nie jest równa dwóm...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 18

W pewnym układzie jednostek 1 łokieć = 3 dłonie. Ile dłoni kwadratowych...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 18

Uzupełnij puste miejsca przeliczając jednostki a) 2⋅1010...

Jednostki i pomiary
Mierzenie powierzchni. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7