Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 217

Do podanych pojęć dopasuj ich definicje. I. optyka...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 217

Do każdego z poniższych zdjęć dopasuj odpowiedni opis z ramki. Naturalne źródło...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 218

Wskaż zdania prawdziwe. A. Światło jest falą mechaniczną...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 218

Przeczytaj komentarze trojga uczniów i oceń, w których świecenie obiektów oznacza emitowanie światła...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 218

Pierwszą próbę pomiaru prędkości światła wykonał słynny Galileusz. Eksperyment...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 222

Na rysunku poniżej przedstawiono wiązkę światła z latarki (L) padającą na książkę...

Optyka
Zjawisk cienia i półcienia. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 222

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment rozbieżnej wiązki latarki skierowanej na...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 222

Jeżeli odpowiednio ustawimy podłużne źródło światła, przedmiot oraz ekran, to na ekranie...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 223

Z dwóch punktowych źródeł światło pada na nieprzezroczystą piłkę...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 223

Na poniższym rysunku przedstawiono położenie przedmiotu i ekranu oraz wielkość cienia...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 223

Krótko wyjaśnij, dlaczego podczas meczu piłkarskiego odbywającego się w nocy widać...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 228

Na podstawie rysunków podaj miary kątów...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 228

W miejsce znaku ? wstaw słowa odbicie lub rozproszenie w odpowiedniej formie...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 228

Przeanalizuj rysunki obrazujące bieg dwóch blisko położonych promieni światła...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 228

W pokoju znajdują się dwa lustra złączone krawędziami, ustawione względem siebie...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 236

Dopasuj opis do typu zwierciadła. Uwaga. Do danego zwierciadła...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 236

Na rysunku przedstawiono przedmiot i jego obraz oraz wybrane...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 236

Wskaż wyrazy, które odbite w lustrze będą wyglądały...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 237

Przerysuj rysunek do zeszytu i skonstruuj obraz strzałki...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 237

Dokładnie w ognisku F zwierciadła wklęsłego umieszczono żarówkę...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 237

Wyznacz promienie krzywizny i ogniskowe w poniższych zwierciadłach...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 237

Na każdym z rysunków wskaż błędnie zaznaczony promień odbity. Wyjaśnij...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 237

Za pomocą cyrkla i linijki wykonaj w zeszycie schemat zwierciadła wklęsłego i osi...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 244

Na rysunku przedstawiono położenie przedmiotu oraz obrazu...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 244

Na każdym z rysunków I- III przedstawiono położenie...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 245

Na lusterkach wstecznych niektórych samochodów można znaleźć ostrzeżenie...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 245

Zwierciadła przy drogach zawsze są wypukłe, mimo że obrazy...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 245

Paweł ustawił zwierciadło wklęsłe i ołówek tak...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 252

Na rysunkach przedstawiono promienie światła przechodzące przez granice między czterema...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 253

Wiązka światła białego skierowana na lewą ściankę pryzmatu...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 253

Na rysunku obok przedstawiono dwa wybrane promienie biegnące od kamienia do obserwatora...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 253

Tęcza powstaje w wyniku oddziaływania światła z kropelkami...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 258

Wskaż opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 259

Dopasuj opis do rysunku. Uwaga. Literą F oznaczono położenie ogniska...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 259

Dwa równoległe promienie światła skierowano na soczewkę...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 270

Wybierz odpowiednie opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 270

Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej. Wskaż zdania...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 270

Przerysuj poniższe schematy do zeszytu i skonstruuj obrazy przedmiotów. Podaj cechy...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 274

Źródłami światła nie są A. żarówka i robaczek świętojański...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 274

Przeanalizuj rysunek przedstawiający padanie wybranych promieni światła dwóch...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 274

Kąt między promieniem światła padającym na zwierciadło a powierzchnią...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 274

Obraz konika szachowego wytworzony przez zwierciadło wklęsłe...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 274

Po przejściu przez soczewkę skupiającą A. promień 1...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 275

Wskaż zdanie fałszywe. A. Zwierciadło wklęsłe...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 275

Z rysunku wynika, że promień światła przechodzi A/ B...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 275

Tęcza powstaje ponieważ światło o różnych barwach rozchodzi...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 275

Przedmiot umieszczono w takiej odległości od zwierciadła wklęsłego, że jego obraz...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 275

Promień światła wychodzi z punktu A i po odbiciu od zwierciadła...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 276

Na rysunku przedstawiono przedmiot (strzałka AB)...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 276

Na rysunku przedstawiono dwa promienie światła skierowane...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 276

Kropla wody odgrywa rolę soczewki skupiającej. Obraz kwiatu...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 276

Na którym rysunku poprawnie przedstawiono rozchodzenie się wybranych...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 277

Albedo (z łac. białość) określa, jaki ułamek padającego na dany obiekt...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 277

Kropla wody w powietrzu może pełnić rolę soczewki skupiającej. Czy pęcherzyk...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 277

W dwóch prostopadłych do siebie zwierciadłach płaskich powstają trzy obrazy...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry