ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 217

Do podanych pojęć dopasuj ich definicje. I. optyka...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 217

Do każdego z poniższych zdjęć dopasuj odpowiedni opis z ramki. Naturalne źródło...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 218

Wskaż zdania prawdziwe. A. Światło jest falą mechaniczną...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 218

Przeczytaj komentarze trojga uczniów i oceń, w których świecenie obiektów oznacza emitowanie światła...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 218

Pierwszą próbę pomiaru prędkości światła wykonał słynny Galileusz. Eksperyment...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 7
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 222

Na rysunku poniżej przedstawiono wiązkę światła z latarki (L) padającą na książkę...

Optyka
Zjawisk cienia i półcienia. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 222

Na rysunku poniżej przedstawiono fragment rozbieżnej wiązki latarki skierowanej na...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 222

Jeżeli odpowiednio ustawimy podłużne źródło światła, przedmiot oraz ekran, to na ekranie...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 223

Z dwóch punktowych źródeł światło pada na nieprzezroczystą piłkę...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 223

Na poniższym rysunku przedstawiono położenie przedmiotu i ekranu oraz wielkość cienia...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 223

Krótko wyjaśnij, dlaczego podczas meczu piłkarskiego odbywającego się w nocy widać...

Optyka
Światło i jego właściwości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 228

Na podstawie rysunków podaj miary kątów...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 228

W miejsce znaku ? wstaw słowa odbicie lub rozproszenie w odpowiedniej formie...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 228

Przeanalizuj rysunki obrazujące bieg dwóch blisko położonych promieni światła...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 228

W pokoju znajdują się dwa lustra złączone krawędziami, ustawione względem siebie...

Optyka
Odbicie i rozproszenie światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 236

Dopasuj opis do typu zwierciadła. Uwaga. Do danego zwierciadła...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 236

Na rysunku przedstawiono przedmiot i jego obraz oraz wybrane...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 236

Wskaż wyrazy, które odbite w lustrze będą wyglądały...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 237

Przerysuj rysunek do zeszytu i skonstruuj obraz strzałki...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 237

Dokładnie w ognisku F zwierciadła wklęsłego umieszczono żarówkę...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 237

Wyznacz promienie krzywizny i ogniskowe w poniższych zwierciadłach...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 237

Na każdym z rysunków wskaż błędnie zaznaczony promień odbity. Wyjaśnij...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 237

Za pomocą cyrkla i linijki wykonaj w zeszycie schemat zwierciadła wklęsłego i osi...

Optyka
Zwierciadła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 244

Na rysunku przedstawiono położenie przedmiotu oraz obrazu...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 244

Na każdym z rysunków I- III przedstawiono położenie...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 245

Na lusterkach wstecznych niektórych samochodów można znaleźć ostrzeżenie...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 245

Zwierciadła przy drogach zawsze są wypukłe, mimo że obrazy...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 245

Paweł ustawił zwierciadło wklęsłe i ołówek tak...

Optyka
Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 252

Na rysunkach przedstawiono promienie światła przechodzące przez granice między czterema...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 253

Wiązka światła białego skierowana na lewą ściankę pryzmatu...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 253

Na rysunku obok przedstawiono dwa wybrane promienie biegnące od kamienia do obserwatora...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 253

Tęcza powstaje w wyniku oddziaływania światła z kropelkami...

Optyka
Zjawisko załamania światła. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 258

Wskaż opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 259

Dopasuj opis do rysunku. Uwaga. Literą F oznaczono położenie ogniska...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 259

Dwa równoległe promienie światła skierowano na soczewkę...

Optyka
Soczewki. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 270

Wybierz odpowiednie opisy pasujące do soczewek: skupiającej oraz rozpraszającej...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 270

Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej. Wskaż zdania...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 270

Przerysuj poniższe schematy do zeszytu i skonstruuj obrazy przedmiotów. Podaj cechy...

Optyka
Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 274

Źródłami światła nie są A. żarówka i robaczek świętojański...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 274

Przeanalizuj rysunek przedstawiający padanie wybranych promieni światła dwóch...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 274

Kąt między promieniem światła padającym na zwierciadło a powierzchnią...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 274

Obraz konika szachowego wytworzony przez zwierciadło wklęsłe...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 274

Po przejściu przez soczewkę skupiającą A. promień 1...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 275

Wskaż zdanie fałszywe. A. Zwierciadło wklęsłe...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 275

Z rysunku wynika, że promień światła przechodzi A/ B...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 275

Tęcza powstaje ponieważ światło o różnych barwach rozchodzi...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 275

Przedmiot umieszczono w takiej odległości od zwierciadła wklęsłego, że jego obraz...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 275

Promień światła wychodzi z punktu A i po odbiciu od zwierciadła...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 276

Na rysunku przedstawiono przedmiot (strzałka AB)...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 276

Na rysunku przedstawiono dwa promienie światła skierowane...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 276

Kropla wody odgrywa rolę soczewki skupiającej. Obraz kwiatu...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 276

Na którym rysunku poprawnie przedstawiono rozchodzenie się wybranych...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 277

Albedo (z łac. białość) określa, jaki ułamek padającego na dany obiekt...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 277

Kropla wody w powietrzu może pełnić rolę soczewki skupiającej. Czy pęcherzyk...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 277

W dwóch prostopadłych do siebie zwierciadłach płaskich powstają trzy obrazy...

Optyka
Optyka- powtórzenie wiadomości. Rozwiązania zadań klasa 8