Prąd elektryczny FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki.

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Dstępna jest również wersja rozwiązań zadań z omówieniem w postaci aplikacj JAVA do zainstalowania w telefonie komórkowym


Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki.
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
10..1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 87 Cytat: Dwie naelektryzowane metalowe kule połączono cienkim miedzianym ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 87 Cytat: Na rysunku z poprzedniego zadania wskaż umowny ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 87 Cytat: Podaj przykłady, innych niż miedź, substancji ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 88 Cytat: Przepływ prądu elektrycznego wywołuje skutki cieplne, świetlne, magnetyczne, chemiczne ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 88 Cytat: Wymień skutki, jakie wywołuje prąd elektryczny płynący przez ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 88 Cytat: Na rysunku przedstawiono skalę pewnego miernika elektrycznego ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 88 Cytat: Na rysunku przedstawiono skalę pewnego miernika elektrycznego ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 89 Cytat: Łącząc odpowiednio ogniwa, można otrzymać napięcie równe sumie napięć pojedynczych ogniw. Korzystając z danych z tabeli ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 89 Cytat: Oblicz natężenie prądu płynącego przez żarówkę latarki, jeżeli przez poprzeczny przekrój ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 89 Cytat: Podczas wyładowania burzowego, które trwa 0,005s, natężenie prądu w błyskawicy wynosi ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..11 Zobacz rozwiązanie
zad.11 strona 89 Cytat: Jaką wielkość mierzy się w amperogodzinach (1 Ah) ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 89 Cytat: Wskutek reakcji chemicznych w akumulatorze zgromadził się ładunek 45Ah. Oblicz, jak ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..13 Zobacz rozwiązanie
zad.13 strona 89 Cytat: Narysuj schemat obwodu złożonego z żarówki, źródła ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..14 Zobacz rozwiązanie
zad.14 strona 89 Cytat: Przyjrzyj się niżej przedstawionym obwodom ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..15 Zobacz rozwiązanie
zad. 15 strona 90 Cytat: Opisz sposób doświadczalnego sprawdzenia prawa ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..16 Zobacz rozwiązanie
zad. 16 strona 90 Cytat: W tabeli są umieszczone wyniki pomiarów natężenia prądu płynącego w przewodniku w zależności od napięcia przyłożonego do jego końców ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..17 Zobacz rozwiązanie
zad. 17 strona 90 Cytat: Wykres na rysunku przedstawia zależność natężenia prądu od napięcia dla żarówki w latarce ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..18 Zobacz rozwiązanie
zad.18 strona 90 Cytat: W tabeli umieszczono wyniki pomiarów natężenia prądu płynącego w pewnym przewodniku, w zależności od napięcia przyłożonego do jego końców ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..19 Zobacz rozwiązanie
zad. 19 strona 91 Cytat: Na wykresie przedstawiono zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia dla dwóch odbiorników o różnych oporach ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..20 Zobacz rozwiązanie
zad. 20 strona 91 Cytat: Chcesz zbadać, czy opór elektryczny przewodnika zależy od jego długości ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..21 Zobacz rozwiązanie
zad. 21 strona 92 Cytat: Na schemacie obwodu zaznaczono symbol pewnego opornika ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..22 Zobacz rozwiązanie
zad.22 strona 92 Cytat: Oblicz napięcie przyłożone do końców grzałki o oporze 100Ω ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..23 Zobacz rozwiązanie
zad. 23 strona 92 Cytat: Oblicz natężenie prądu płynącego przez włókno żarówki o oporze 1150Ω ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..24 Zobacz rozwiązanie
zad. 24 strona 92 Cytat: Przez spiralę grzejna żelazka dostosowana do napięcia 230V w czasie 8 s przepłyną ładunek elektryczny ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..25 Zobacz rozwiązanie
zad.25 strona 92 Cytat: Oblicz wskazania woltomierza, korzystając z danych ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..26 Zobacz rozwiązanie
zad. 26 strona 93 Cytat: Na rysunkach przedstawiono oporniki połączone w pewien sposób ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..27 Zobacz rozwiązanie
zad. 27 strona 93 Cytat: Na rysunkach przedstawiono oporniki połączone w inny sposób ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..28 Zobacz rozwiązanie
zad. 28 strona 93 Cytat: Trzy jednakowe oporniki o oporze 2Ω każdy połączono na różne ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..29 Zobacz rozwiązanie
zad. 29 strona 94 Cytat: Rysunek przedstawia rozgałęzienie przewodów w instalacji domowej ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..30 Zobacz rozwiązanie
zad. 30 strona 94 Cytat: Elementy obwodu elektrycznego oznaczone na schemacie jako X i Y to mierniki ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..31 Zobacz rozwiązanie
zad. 31 strona 95 Cytat: Chcesz wykonać oświetlenie choinkowe składające się z żarówek dostosowanych do napięcia 6V ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..32 Zobacz rozwiązanie
zad. 32 strona 95 Cytat: Rysunek przedstawia schemat pewnego obwodu elektrycznego ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..33 Zobacz rozwiązanie
zad. 33 strona 95 Cytat: Rysunek przedstawia schemat pewnego obwodu elektrycznego ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..34 Zobacz rozwiązanie
zad.34 strona 96 Cytat: Przelicz jednostki pracy prądu elektrycznego ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..35 Zobacz rozwiązanie
zad. 35 strona 96 Cytat: Przelicz moc urządzeń elektrycznych ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..36 Zobacz rozwiązanie
zad. 36 strona 96 Cytat: Żelazko włączone do gniazdka instalacji domowej zasilanej napięciem 230V. Przez spiralę grzejną ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..37 Zobacz rozwiązanie
zad.37 strona 96 Cytat: Dynamo (prądnica rowerowa) wytwarza prąd potrzebny do świecenia żarówki. Przy napięciu 6V ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..38 Zobacz rozwiązanie
zad. 38 strona 96 Cytat: Jeżeli element grzejny piecyka elektrycznego zasilimy napięciem 230V, to popłynie przez niego prąd o natężeniu ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..39 Zobacz rozwiązanie
zad. 39 strona 97 Cytat: Suszarka do włosów ma moc 1150W. Po włączeniu jej do gniazdka w łazience przez jej spiralę ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..40 Zobacz rozwiązanie
zad. 40 strona 97 Cytat: Na oprawce żarówki jest napis 100W/230V ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny
Fizyka zadania
10..41 Zobacz rozwiązanie
zad. 41 strona 97 Cytat: Przez grzałkę elektryczną pod napięciem 230V przepływa prąd o natężeniu 1,5A ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Prąd elektryczny


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl