Wykonujemy pomiary FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki.

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Dstępna jest również wersja rozwiązań zadań z omówieniem w postaci aplikacj JAVA do zainstalowania w telefonie komórkowym


Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki.
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
1.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad 1.1 strona 7 Cytat: Podane długości wyraź w metrach ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad 1.2 strona 7 Cytat: Przelicz jednostki długości i wpisz w puste miejsca ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 1.3 strona 7 Cytat: Przelicz jednostki pola powierzchni i w pisz w puste ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 1.4 strona 8 Cytat: Przelicz jednostki objętości i wpisz w puste ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 1.5 strona 8 Cytat: Z podanych przyrządów: a) taśma miernicza... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 1.6 strona 8 Cytat: Piotrek i Ola mieli zmierzyć długość tego samego stolika uczniowskiego. Piotrek wykonał swoje pomiary za pomocą ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 1.7 strona 9 Cytat: Piotrek i Ola zapisali wyniki swoich pomiarów (patrz poprzednie zadanie) następująco... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 9 Cytat: Taśmą miernicza, mierzącą z dokładnością do 0,5cm, czwórka uczniów zmierzyła długość sali lekcyjnej. Otrzymano wyniki l1=865cm ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 9 Cytat: Zmierz długość, szerokość i wysokość pudełka zapałek za pomocą linijki uczniowskie. ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 9 Cytat: Termometrem przedstawionym na rysunku 1.2, zmierzono temperaturę powietrza w pokoju ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.11 Zobacz rozwiązanie
zad. 11 strona 9 Cytat: W styczniowy dzień o godzinie 20.00 w stacjach meteorologicznych odnotowano następujące temperatury ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 10 Cytat: Temperatura ciała zdrowego człowieka jest równa 36,6 oC. Oceń, czy można ja zmierzyć ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.13 Zobacz rozwiązanie
zad. 13 strona 10 Cytat: Zadaniem Piotrka jest pomiar temperatury powietrza za oknem. Uzasadnij, który z przedstawionych na rysunku termometrów ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.14 Zobacz rozwiązanie
zad. 14 strona 10 Cytat: Zamień jednostki czasu: a) 2 kwadranse ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.15 Zobacz rozwiązanie
zad. 15 strona 10 Cytat: Umieszczony na pudełku taśm wideo napis E-240 oznacza, że na taśmie można dokonać nagrania trwającego nie dłużej niż 240minut... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.16 Zobacz rozwiązanie
zad. 16 strona 11 Cytat: Na rysunku przedstawiono szybkościomierz samochodu. a) Odczytaj ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.17 Zobacz rozwiązanie
zad. 17 strona 11 Cytat: Masa paczki jest równa 1820 gramów. Wyraź tę masę ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.18 Zobacz rozwiązanie
zad. 18 strona 11 Cytat: Na zawodach lekkoatletycznych zwycięska sztafeta w konkurencji 4x100m osiągnęła czas 40s ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.19 Zobacz rozwiązanie
zad. 19 strona 11 Cytat: Janek zważył jabłko, używając kolejno: elektronicznej wagi sklepowej, szkolnej wagi laboratoryjnej i wagi kuchennej. Wyniki pomiarów zapisał, uwzględniając najmniejszą działkę każdego z przyrządów ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.20 Zobacz rozwiązanie
zad. 20 strona 12 Cytat: Zaproponuj kolejność czynności pozwalających zważyć 2 litry ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.21 Zobacz rozwiązanie
zad. 21 strona 12 Cytat: Rysunek przedstawia siłomierz. Odczytaj ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.22 Zobacz rozwiązanie
zad. 22 strona 12 Cytat: Na rysunku przedstawiono trzy różne siłomierze. Wskaż siłomierz, którym najdokładniej zmierzysz siły o wartości ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.23 Zobacz rozwiązanie
zad. 23 strona 12 Cytat: Masa taty jest 2 razy większa od masy Wojtka ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.24 Zobacz rozwiązanie
zad. 24 strona 12 Cytat: Ustal, którym z wymienionych przyrządów: elektroniczna waga sklepowa, siłomierz, szkolna waga laboratoryjna ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.25 Zobacz rozwiązanie
zad. 25 strona 13 Cytat: Oblicz wartość ciężaru 1kg cukru oraz jabłka o ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.26 Zobacz rozwiązanie
zad. 26 strona 13 Cytat: Paweł stoi na wadze, która wskazuje 51kg. Oblicz wartość ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.27 Zobacz rozwiązanie
zad. 27 strona 13 Cytat: Najmniejszy ptak świata, koliber, ma masę 2g ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.28 Zobacz rozwiązanie
zad. 28 strona 13 Cytat: Piłka ma masę 400g. a) Oblicz ciężar ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.29 Zobacz rozwiązanie
zad. 29 strona 13 Cytat: Stojący na stole kubek ma masę 0,25kg. a) Oblicz... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.30 Zobacz rozwiązanie
zad. 30 strona 14 Cytat: Mamy dwie menzurki. Odczytaj z rysunku ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.31 Zobacz rozwiązanie
zad. 31 strona 14 Cytat: Ustal, którą z menzurek przedstawionych na rysunku wybierzesz, aby ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.32 Zobacz rozwiązanie
zad. 32 strona 14 Cytat: Do menzurki z wodą wrzucono kawałek plasteliny ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.33 Zobacz rozwiązanie
zad. 33 strona 15 Cytat: Z jaką dokładnością możemy zmierzyć objętość cieczy za pomocą ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.34 Zobacz rozwiązanie
zad. 34 strona 15 Cytat: Po zanurzeniu klucza poziom wody w menzurce się podniósł ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.35 Zobacz rozwiązanie
zad. 35 strona 15 Cytat: Robert postanowił sprawdzić, czy stalowa śruba ma objętość 0,2cm3. Czy mógł to zrobić za pomocą menzurki ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.36 Zobacz rozwiązanie
zad. 36 strona 16 Cytat: Zaplanuj pomiary, które pozwolą ci obliczyć gęstość wody ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.37 Zobacz rozwiązanie
zad. 37 strona 16 Cytat: Bryłka marmuru o masie 13,5g ma objętość 5 cm3 ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.38 Zobacz rozwiązanie
zad. 38 strona 16 Cytat: Urządzenie do badania pojemności płuc nazywa się spirometrem. Pacjent nabrał powietrza do płuc, następnie wykonał mocny wydech ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.39 Zobacz rozwiązanie
zad. 39 strona 16 Cytat: Opisz, w jaki sposób za pomocą menzurki można ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.40 Zobacz rozwiązanie
zad. 40 strona 16 Cytat: Idąc zimą po zaśnieżonej drodze, zapadamy się głęboko w śnieg. Jeśli staniemy na nartach, to wgłębienie będzie ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.41 Zobacz rozwiązanie
zad. 41 strona 16 Cytat: W skład wyposażenia przeciwpożarowego wchodzi zbiornik z piaskiem. Oblicz ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.42 Zobacz rozwiązanie
zad. 42 strona 16 Cytat: Zbyszek odczytał na barometrze, ze ciśnienie atmosferyczne w Krakowie ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.43 Zobacz rozwiązanie
zad. 43 strona 16 Cytat: Ciśnienie atmosferyczne w Kołobrzegu jest równe 1000hPa. Oblicz wartość siły nacisku (parcia) ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.44 Zobacz rozwiązanie
zad. 44 strona 16 Cytat: Wybierz z podanych przykładów te zjawiska, w których wykorzystuje się ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.45 Zobacz rozwiązanie
zad. 45 strona 17 Cytat: Oblicz wartość siły, która powietrze naciska na ekran lampy kineskopowej telewizora o powierzchni 0,12m2 ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.46 Zobacz rozwiązanie
zad. 46 strona 17 Cytat: W wodzie pływają trzy kule o jednakowej objętości. Która kula ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.47 Zobacz rozwiązanie
zad. 47 strona 17 Cytat: Linijką z podziałką milimetrową trzykrotnie zmierzono długość odcinka AB ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.48 Zobacz rozwiązanie
zad. 48 strona 17 Cytat: Taśmą mierniczą mierzącą z dokładnością do 1cm mierzono wysokość okna. Otrzymano wyniki ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.49 Zobacz rozwiązanie
zad. 49 strona 17 Cytat: Korzystając z danych w tabelach gęstości, ustal, czy klocek z drewna ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.50 Zobacz rozwiązanie
zad. 50 strona 17 Cytat: Piotrek, Jacek i Adam za pomocą elektronicznych stoperów, mierzących czas prostych dokładnością do 0,01s, mierzyli czas, w którym ich kolega... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.51 Zobacz rozwiązanie
zad. 51 strona 18 Cytat: Odszukaj na mapie Polski miejscowości: Bydgoszcz, Toruń i Płock. Wiedząc, że odległość w linii prostej ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.52 Zobacz rozwiązanie
zad. 52 strona 18 Cytat: Beczki o pojemności 200 litrów są częściowo wypełnione wodą ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.53 Zobacz rozwiązanie
zad. 53 strona 18 Cytat: Przy rozwiązywaniu zadań obliczeniowych warto na początku ustalić, jakiego rzędu wielkości powinien być otrzymany wynik. Oceń rząd wielkości ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.54 Zobacz rozwiązanie
zad. 54 strona 19 Cytat: W jaki sposób wydłużenie sprężyny zależy od działającej na nią siły? ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.55 Zobacz rozwiązanie
zad. 55 strona 19 Cytat: Podaj cechy sił działających na każdy z klocków ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.56 Zobacz rozwiązanie
zad. 56 strona 19 Cytat: Kosmonauta wylądował na Księżycu. a) Czy jego masa ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.57 Zobacz rozwiązanie
zad. 57 strona 19 Cytat: W poniższej tabeli zamieszczono wyniki pomiarów masy drewna i jego objętości ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.58 Zobacz rozwiązanie
zad. 58 strona 20 Cytat: Doświadczalnie wyznaczono gęstość pewnej substancji. Zmierzono m=125g ... Zbiór prostych zadań dla gimnazjum. Świat fizyki Wykonujemy pomiary


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl