O prądzie elektrycznym FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: O prądzie elektrycznym Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: O prądzie elektrycznym Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
10.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 54 Cytat: Oblicz pracę jaką wykonały siły elektryczne ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prąd elektryczny w metalach- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 54 Cytat: Napięcie między końcami przewodnika wynosi 4,5V. Jaki ładunek przeniosły ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prąd elektryczny w metalach- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 59 Cytat: Opisz , z jakich elementów zbudowana... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Źródła prądu. Obwód elektryczny- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 60 Cytat: Poniższy rysunek w uproszczony sposób ukazuje zasadę działania lampy błyskowej ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Źródła prądu. Obwód elektryczny- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 65 Cytat: W obwodzie elektrycznym odbiornikami są dwa druty ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 65 Cytat: Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, jak długo trwa wyładowanie ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 65 Cytat: Przez grzałkę elektryczna czajnika w 5 sekundach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 65 Cytat: Oblicz, w jakim czasie przez grzałkę z zadania ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 65 Cytat: Jeśli ktoś w twojej rodzinie ma samochód, dowiedz się, jaki całkowity ładunek elektryczny ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 65 Cytat: Jak wiesz, średnia szybkość elektronów tworzących prąd elektryczny, mierzona wzdłuż ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.3.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 65 Cytat: Jakie są zakresy i dokładności mierników ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Natężenie prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 71 Cytat: Na początku paragrafu zaproponowaliśmy wysuniecie hipotezy dotyczącej doświadczenia ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 71 Cytat: Korzystając z modeli (rys. 10.2 i 10.6 patrz podręcznik) odpowiedz, czy opór elektryczny metalowego ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 71 Cytat: Korzystając z modeli (rys. 10.2 i 10.6), odpowiedz, czy opór elektryczny przewodnika ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 72 Cytat: Jeżeli odbiornik połączono ze źródłem prądu o napięciu 4,5V, to płynął w nim prąd o natężeniu 0,6A ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 72 Cytat: Na podstawie wykresów I(U) dla dwóch różnych odbiorników ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 72 Cytat: Przyjrzyj się, jak zbudowana jest opornica ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.4.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 72 Cytat: Aby krowy nie opuszczały pastwiska, cały teren otacza się drutem podtrzymywanym drewnianymi palikami. Do drutu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Prawo Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 78 Cytat: Narysuj schemat przedstawionego niżej obwodu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 78 Cytat: Dlaczego w instalacji domowej odbiorniki ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.5.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 89 Cytat: Przyjrzyj się modelom przedstawionym na rysunkach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.5.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 90 Cytat: Dysponujesz dwoma opornikami o jednakowych oporach po 50Ω ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.5.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 90 Cytat: Żaróweczka z oświetlenia choinkowego jest przystosowana do pracy przy napięciu 14V. Wówczas płynie przez nią prąd o natężeniu 0,4A ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.5.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 90 Cytat: W jednym obwodzie znajdują się trzy jednakowe żarówki połączone ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.5.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 91 Cytat: Oblicz opór zastępczy odbiorników połączonych, jak ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.5.1.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 91 Cytat: Instalacja elektryczna w mieszkaniu jest zabezpieczona bezpiecznikiem, który przerywa obwód, gdy natężenie prądu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Obwody elektryczne i ich schematy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
10.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 100 Cytat: Odczytaj dwa razy w odstępie 2 dni wskazania licznika energii elektrycznej zużytej w twoim ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Praca i moc prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 100 Cytat: Odczytaj dane znamionowe kilku odbiorników energii elektrycznej ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Praca i moc prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 100 Cytat: Poszukaj w domu dwóch żarówek najbardziej różniących się mocą ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Praca i moc prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.6.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 100 Cytat: Grzałkę o mocy 1000W zanurzono w 1 litrze wody o temperaturze ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 Praca i moc prądu elektrycznego- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
10.7.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 104 Cytat: Przez przekrój poprzeczny przewodnika stanowiącego element obwodu elektrycznego w czasie 3s ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 104 Cytat: Amperosekunda jest ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 104 Cytat: Zwiększenie napięcia na oporniku z 1,5V do 7,5V spowodowało wzrost natężenia prądu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 104 Cytat: Opór opornika drutowego wynosi ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 104 Cytat: Wykres przedstawia zależność I(U) dla dwóch odbiorników ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 104 Cytat: Grzałka ogrzewająca wodę przekazała jej w pewnym czasie 2000J ciepła ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 104 Cytat: Licznik elektryczny mierzy zużycie energii elektrycznej ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 105 Cytat: Przyrządy pomiarowe zostały poprawnie włączone do ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 105 Cytat: W celu ogrodzenia boiska szkolnego robotnicy wybili w ziemię betonowe słupki zbrojone stalowymi prętami ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 105 Cytat: Zbudowano grzejnik elektryczny o oporze 6Ω ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.7.11 Zobacz rozwiązanie
zad. 11 strona 105 Cytat: W domowej sieci elektrycznej odbiorniki ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- sprawdź swoja wiedzę
Fizyka zadania
10.8.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 106 Cytat: Wymyśl i podaj opis doświadczenia, w którym za pomocą licznika elektrycznego ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
10.8.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 106 Cytat: Do wyznaczenia ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego posłużono się ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
10.8.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 106 Cytat: Połowa poniższych zdań wyraża przyczynę, a połowa skutek ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3 O prądzie elektrycznym- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl