Siły w przyrodzie FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 2: Siły w przyrodzie, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 2: Siły w przyrodzie, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
5.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 13 Cytat: Odpowiedz na pytania: Czy sztanga oddziałuje z zawodnikiem ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 13 Cytat: Czy człowiek może unieść się w górę, ciągnąc ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 13 Cytat: Wskaż ciała, których oddziaływania powodują zmianę prędkości wioślarzy ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 21 Cytat: W każdym z przypadków przedstawionych na poniższych rysunkach oblicz wartość wypadkowej siły ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 21 Cytat: W chwili uderzenia młotem na kamień działają trzy siły. Mimo to kamień jest w stanie równowagi. Narysuj ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 21 Cytat: Przedstawiona na rysunku dziewczyna siedzi pod parasolem (spoczywa) ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 21 Cytat: Kobieta trzyma nad podłogą nieruchomą paczkę o masie 10kg. Oblicz wartość siły ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 21 Cytat: Jeśli dodamy do siebie dwie masy, każda po 50kg, zawsze otrzymamy 100kg. czy dodając do siebie (czyli składając) dwie siły o jednakowych ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 27 Cytat: Na rysunku pokazany jest sposób nasadzania obucha młotka ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 27 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego po nagłym uderzeniu roweru w przeszkodę, która pojawiła się na jego drodze ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 27 Cytat: Montowanie w samochodach poduszek, które napełniają się powietrzem w chwili zderzenia auta z innym obiektem ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 28 Cytat: Wyjaśnij, na czym polega strzepywanie wody z parasola ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 28 Cytat: Uzasadnij konieczność używania samochodowych ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 33 Cytat: Odpowiedz pisemnie (wraz z uzasadnieniem) na następujące pytanie: Czy siły akcji i reakcji ...Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 33 Cytat: Mikołaj biegnie po desce windsurfingowej do przodu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 33 Cytat: Siedzący na łódce chłopiec ciągnie na sznurku w swoją stronę deskę windsurfingową, na której siedzi kolega i trzyma drugi ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 34 Cytat: Wyjaśnij jaką rolę w ruchu motorówki spełnia ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 34 Cytat: Odszukaj w Internecie informacje o kałamarnicach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 38 Cytat: Sprężyna wydłuża się o 4cm, jeżeli działa na nią siła o wartości 2N. Jeżeli na nią działa siła o wartości 4N, to wydłużenie sprężyny wynosi ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła sprężystości- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 38 Cytat: Zapis Fs~x oznacza, że wartość siły sprężystości F jest wprost proporcjonalna do wydłużenia x sprężyny; ile razy wzrasta x, tyle razy wzrasta Fs ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła sprężystości- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 46 Cytat: Zinterpretuj wynik doświadczenia 5.7 posługując się ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 46 Cytat: Człowiek stojący na Ziemi upuścił równocześnie ptasie pióro i kamień. Doświadczenie powtórzono na Księżycu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 46 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego mokre przedmioty ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 46 Cytat: Wyjaśnij, jak zachowuje sie samochód o łysych oponach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 46 Cytat: Poniższa tabela (patrz podręcznik) przedstawia zależność drogi hamowania samochodu od jego szybkości i rodzaju nawierzchni ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 47 Cytat: Wyjaśnij, czy wielka masa zawodników sumo ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 47 Cytat: Wyjaśnij, w jakim celu na kabinach samochodów ciężarowych montuje się ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 55 Cytat: Na podstawie cząsteczkowej budowy ciał wyjaśnij pisemnie schemat ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 55 Cytat: Omów zasadę działania dowolnego urządzenia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 55 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego w przypadku rozszczelnienia wnętrza samolotu pasażerskiego ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 55 Cytat: Przypomnij sobie i opisz doświadczenie z przyssawkami, stanowiące ilustrację wykonanego w Magdeburgu ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 55 Cytat: Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza. Wartość ciśnienia podano w jednostkach zwanych atmosferami (atm) ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 56 Cytat: W tradycyjnym telewizorze ekran to plaska przednia część kineskopu- bańki szklanej, z której wypompowano powietrze. Najbardziej popularne telewizory mają ekran ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 59 Cytat: W piwnicach wysokich budynków znajdują się urządzenia, zwane hydroforami, których zadaniem jest doprowadzenie wody do górnych kondygnacji. Oblicz, jakie minimalne ciśnienie musi wytwarzać ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 59 Cytat: Ludzi od najdawniejszych czasów fascynowały głębiny morskie. Najgłębszym miejscem na Ziemi jest Rów Mariański położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 59 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego pod umywalkami i zlewozmywakami rury są ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 59 Cytat: W jaki sposób można wykreślić poziome linie za pomocą ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 69 Cytat: Jak zmieni się zanurzenie statku, który wpływa ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 69 Cytat: Stojący w porcie statek waży 100 000kN. Jaka jest wartość siły ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 69 Cytat: Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3cm ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 69 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego okręt wykonany ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 69 Cytat: Wskaż, jakie wielkości należ znać, aby przewidzieć, czy dane ciało ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 69 Cytat: Spróbuj przewidzieć, czy ołowiany przedmiot będzie pływać ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 69 Cytat: Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3cm ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 69 Cytat: Prostopadłościan o wysokości d stopniowo zanurzano w wodzie, aż jego górna powierzchnia znalazła się kilka centymetrów ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 74 Cytat: W wodzie pływają trzy drewniane kule o jednakowych promieniach ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 74 Cytat: Do szklanki z wodą wrzuć kilka kostek lodu i zaznacz poziom wody w szklance. Spróbuj przewidzieć, jaki będzie poziom wody ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 74 Cytat: Pięciu rozbitków o masie 80kg każdy znalazło się na bezludnej wyspie, na której rosło tylko jedno drzewo. Jego pień ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 74 Cytat: Prom samochodowo- osobowy Pomerania pływający z Polski do Danii może przewozić jednorazowo 1000 pasażerów ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 74 Cytat: Dla statków pływających po morzach arktycznych, problemem może być spotkanie z góra lodową. Oblicz, jaka część ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.8.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 84 Cytat: Jak wiesz, wartość przyspieszenia ciała jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły działającej na to ciało. Wykres przedstawia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 84 Cytat: Samochód wyścigowy o masie 1200kg w pewnej chwili miał szybkość v1=140km/h, a po dwóch sekundach ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 84 Cytat: Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd, działając siłami o wartościach F1=1000N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 84 Cytat: Łączna masa spadochroniarki z ekwipunkiem wynosi 100kg. W pewnej chwili działają na nią: siła ciężkości o wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 84 Cytat: Udowodnić, że g=10N/kg ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 86 Cytat: Oblicz szybkość, która uzyska po 1s, 2s, 3s kulka spadająca swobodnie. Narysuj wykres v(t) ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.8.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 86 Cytat: Piłka spada swobodnie z wysokości h1=5m. Oblicz jak długo będzie trwał ruch piłki i jaką szybkość ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.8.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 86 Cytat: Z remontowanej wieży o wysokości 125m spadł młotek. Oblicz ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.9.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 98 Cytat: Kasia trzyma na głowie piłkę plażową. Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 98 Cytat: W czasie zabawy z piłka Kasia wykonała następujące czynności ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 98 Cytat: Na wózek działają trzy siły pokazane na rysunku ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 84 Cytat: Na stojący na parkingu samochód działają trzy siły ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 99 Cytat: Na identyczne wózki o masach 4kg każdy działają siły, jak pokazano na rysunku ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 99 Cytat: Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona. Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O. a) Guma działała na wózek A siła o większej wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 99 Cytat: Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona. Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O. a) Masa wózka A była większa od masy ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 100 Cytat: Dwa wózki A i B o różnych masach mA i mB ruszyły pod działaniem siły o wartości 20N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 100 Cytat: Na wykresie obok przedstawiono zależność od czasu wartości prędkości samochodu ruszającego na ulicy po zmianie świateł ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 100 Cytat: Spośród wymienionych niżej sytuacji wybierz tę, w której działamy w celu zmniejszenia tarcia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.11 Zobacz rozwiązanie
zad.11 strona 101 Cytat: Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800N ruchem jednostajnym, działając siłą o wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 101 Cytat: Kierowca naciska na pedał hamulca, działa na tłok o powierzchni ... ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.13 Zobacz rozwiązanie
zad. 13 strona 101 Cytat: Ryba o masie 4kg pływa w jeziorze na głębokości 2m ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.14 Zobacz rozwiązanie
zad. 14 strona 101 Cytat: Do zważonego naczynia z woda, sięgającą aż do rurki odpływowej, włożono drewniany klocek ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.10.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 102 Cytat: Chcesz wyznaczyć wartość siły tarcia komody o podłogę podczas jej przesuwania. Do dyspozycji masz długi kawałek mocnego sznura i siłomierz o dużym ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 102 Cytat: Na samochód osobowy, który jedzie po poziomej szosie, działa siłą ciągu silnika o wartości 2000N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 102 Cytat: Przy brzegu jeziora znajduje sie drewniany pomost na palach. Ty siedzisz w kajaku tuz przy pomoście. Twoja koleżanka siedzi w drugim kajaku w odległości 6m ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 102 Cytat: Do wanny napełnionej wodą włożono piłeczkę pingpongowa tak, aby dotknęła dna, i puszczono ją swobodnie ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl