Cząsteczkowa budowa ciał stałych FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Cząsteczkowa budowa ciał stałych, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Cząsteczkowa budowa ciał stałych, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
3.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 104 Cytat: Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 104 Cytat: Wyraź w skali Celsjusza temperatury podane w skali bezwzględnej ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 104 Cytat: Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi koło 700K, a na części nieoświetlonej spada do 100K ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 104 Cytat: Wyjaśnij, w jaki sposób rozchodzą się ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 104 Cytat: Odpowiedz na pytanie: Czy ręka może służyć jako "przyrząd" do porównania szybkości ruchu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.1.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 104 Cytat: Aby dowiedzieć się więcej na tematy omówione w tym paragrafie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sprawdzamy prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał - zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego tłuszcz na powierzchni ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego krople deszczu przyczepiają się ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 111 Cytat: Podaj przyczynę powstawania baniek ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 111 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego krople utrzymują się przez jakiś czas u wylotu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 114 Cytat: Odszukaj informację o menisku, jego rodzajach ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 114 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego woda wsiąka ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 114 Cytat: Wyjaśnij, jaką rolę spełnia knot w ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Siły międzycząsteczkowe- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
3.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 118 Cytat: Wytłumacz dlaczego spośród ciał w różnych stanach skupienia gazy... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 118 Cytat: Zastanów się, od czego zależy gęstość ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 118 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego gaz całkowicie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 118 Cytat: Wskaż, która z niżej wymienionych wielkości stanowi przyczynę tego, że cząsteczki cieczy są ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 118 Cytat: Parowanie polega na tym, że cząsteczki z powierzchni cieczy odrywają się i oddalają od tej powierzchni. Jeśli do butelki ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad.6 strona 118 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.3.7 Zobacz rozwiązanie
zad.7 strona 118 Cytat: Przeczytaj poniższy fragment wiersza Wiesławy Szymborskiej "Ruch" ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 126 Cytat: Wyjaśnij dlaczego wraz ze wzrostem temperatury rośnie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 126 Cytat: Spróbuj przewidzieć, czy unoszący się w górę gumowy balon meteorologiczny ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 126 Cytat: Dlaczego na większości dezodorantów zamieszczone jest ostrzeżenie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 126 Cytat: Zastanów się, dlaczego gulasz w puszce powinno sie podgrzewać ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Od czego zależy ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku?- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
3.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 130 Cytat: Która z wymienionych substancji nie jest pierwiastkiem chemicznym ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 130 Cytat: Przykładem substancji o budowie krystalicznej jest ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 130 Cytat: Ogórki, które zamierzamy ukisić, zalewamy w słoiku osoloną wodą. Po ukiszeniu także wnętrze ogórków jest słone ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 130 Cytat: Temperatura 7oC ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 130 Cytat: Temperatura 373K ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 130 Cytat: gdy przysuniemy boczną powierzchnię ułożonej poziomo szklanki do strumienia wody z kranu, to zauważymy, że woda częściowo "opasuje" szklankę ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.7 Zobacz rozwiązanie
zad.7 strona 130 Cytat: Zjawisko napięcia powierzchniowego nie odgrywa roli ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.8 Zobacz rozwiązanie
zad.8 strona 131 Cytat: Objętość gazu można łatwo zmienić, a objętość cieczy bardzo trudno ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.9 Zobacz rozwiązanie
zad.9 strona 131 Cytat: Przeczytaj poniższe stwierdzenia ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.5.10 Zobacz rozwiązanie
zad.10 strona 131 Cytat: Odszukaj w podręczniku niżej wymienione doświadczenia ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- sprawdź swoją wiedzę.
Fizyka zadania
3.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 132 Cytat: Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania: Środki masowego przekazu donoszą ostatnio o przełomie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
3.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 132 Cytat: Poniższa tabela zawiera masy cząsteczek kilku gazów oraz ich średnie szybkości w temperaturze 0oC ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
3.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 132 Cytat: Na wybranym przykładzie opisz zjawisko ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Cząsteczkowa budowa ciał- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl