Wykonujemy pomiary FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Wykonujemy pomiary, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1.

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1: Wykonujemy pomiary, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 1.
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
1.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 17 Cytat: Podaj, jakiego przyrządu użyjesz i w jakich jednostkach zmierzysz... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 17 Cytat: Sala ma długość 8,25m. Podaj długość tej sali... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 17 Cytat: Pewnego dnia we wczesnych godzinach temperatura wynosiła ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1" Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 17 Cytat: Odczytaj dokładność wagi, której skalę przedstawiono ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 17 Cytat: Odczytaj dokładność przyrządów oraz wartości... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.6 Zobacz rozwiązanie
zad.6 strona 18 Cytat: Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01s, trójka uczniów mierzyła czas, w którym ich kolega... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.7 Zobacz rozwiązanie
zad.7 strona 18 Cytat: Stertę odpadów zgnieciono i uformowano w niewielki walec... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.8 Zobacz rozwiązanie
zad.8 strona 18 Cytat: Wiele osób uczęszcza obecnie na kurs szybkiego czytania... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary
Fizyka zadania
1.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 21 Cytat: Masz do dyspozycji linijkę i około pół metra cienkiego drutu. Wymyśl i opisz sposób przeprowadzenia pomiaru... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (pomiary wielkości fizycznych)
Fizyka zadania
1.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 21 Cytat: Licznik kilometrów mierzy długość trasy przebytej przez pojazd. Pomiar odbywa się przez sumowanie liczby obrotów koła podczas ruchu i pomnożenie jej przez ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (pomiary wielkości fizycznych)
Fizyka zadania
1.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 21 Cytat: Odległość między gwiazdami mierzy się w latach świetlnych. Jeden rok świetlny (1 r. św) jest to droga, która przebywa w ciągu jednego roku (przyjmij, że jest to 365 dni) przebywa światło, biegnące z szybkością 300 000 km/s ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (pomiary wielkości fizycznych)
Fizyka zadania
1.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 21 Cytat: Jeśli kiedyś pojedziesz do USA, to przekonasz się, ze powszechnie używa się tam skali Fehrenheita ? Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (pomiary wielkości fizycznych)
Fizyka zadania
1.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 29 Cytat: Wymień cechy, które należy podać, żeby uzyskać pełną informację o sile... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 29 Cytat: Podaj kierunek i zwrot siły, którą trzeba działać, by przesunąć ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 29 Cytat: Podaj kierunek i zwrot siły, którą należy zadziałać na piłkę, by ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 29 Cytat: Linka działa na sanki siła o kierunku poziomym i zwrocie w prawo. Narysuj wektor obrazujący tę siłę. Następnie narysuj siłę o ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 29 Cytat: Oblicz wartość ciężaru pudełka z herbatą ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 29 Cytat: Oblicz wartość ciężaru samochodu dostawczego ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 29 Cytat: Oblicz masę plecaka przyciąganego przez Ziemie siłą wartości 60N i, jeśli jest to możliwe ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 29 Cytat: Zmierz ciężar dowolnie wybranego batonika. Na tej podstawie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 29 Cytat: Zważ się na wadze łazienkowej i oblicz wartość siły ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.10 Zobacz rozwiązanie
zad 10 strona 29 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego powietrze otaczające Ziemie nie oddala ... ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.11 Zobacz rozwiązanie
zad. 11 strona 29 Cytat: Na podstawie zdjęć na stronie 22 i 23 wyjaśnij, dlaczego ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar wartości siły ciężkości (ciężaru ciała)
Fizyka zadania
1.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 31 Cytat: Wartość g we wzorze Fc=mg tylko na powierzchni Ziemi wynosi 10N/kg. Na powierzchni Księżyca g=1,62N/kg, a przy powierzchni Jowisza ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (Pomiar wartości siły ciężkości)
Fizyka zadania
1.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 31 Cytat: Na sprężynie zawieszono odważnik o masie 50g. Na skutek tego sprężyna wydłużyła się o 0,5cm. Oblicz ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (Pomiar wartości siły ciężkości)
Fizyka zadania
1.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 31 Cytat: Na wadze łazienkowej stanął mężczyzna o masie 80kg, powodując ściśnięcie (skrócenie) sprężyny w tej wadze o 1cm. Oblicz ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (Pomiar wartości siły ciężkości)
Fizyka zadania
1.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 31 Cytat: Aby narysować wektor obrazujący siłę o pewnej wartości, należy przyjąć, ze np. wektor o długości 1cm oznacza siłę ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (Pomiar wartości siły ciężkości)
Fizyka zadania
1.2.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 31 Cytat: W pewnej gazecie zamieszczono zdjęcia posła z następującym podpisem:" Poseł zapewnia, że lewą ręką potrafi podnieść 231 razy ciężar o .... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Zadania i doświadczenia (Pomiar wartości siły ciężkości)
Fizyka zadania
1.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 40 Cytat: Nie korzystając ze wzoru na gęstość i wiedząc, że 1m3 ma masę 1,29kg, oblicz ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 40 Cytat: Wiemy, że 1cm3 wody ma masę 1g. Opisz jak odmierzyć ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 40 Cytat: Korona ma objętość 100cm3 i masę 1700g. Korzystając z danych ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 40 Cytat: Wykonując odpowiednie obliczenia, wyraź w kg/m3 gęstość złota równą... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 40 Cytat: Wykonując odpowiednie obliczenia, wyraź gęstość nafty równą 810kg/m3 w gramach na ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 40 Cytat: Na wadze laboratoryjnej zważono pusta menzurkę. Jej masa wynosi 0,25kg. Do menzurki wlano 150cm3... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 40 Cytat: Często w mowie potocznej używamy sformułowania: "ołów jest cięższy od aluminium" lub "benzyna jest ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 40 Cytat: Gęstość wnętrza Słońca jest 160 razy większa od gęstości wody. Średnia gęstość Słońca jest równa ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji
Fizyka zadania
1.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 43 Cytat: W tabelach 1.3 i 1.4 podano gęstości niektórych substancji w stanie stałym i ciekłym. Wskaż ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji -zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad 2. strona 43 Cytat: Skrzynka o objętości 1m3 wypełniona ziemniakami waży 700kg. Oblicz średnią gęstość skrzynki z ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji -zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 43 Cytat: Na rysunku przedstawiono dwa klocki o jednakowych objętościach. Jeden klocek jest żelazny, a drugi srebrny... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji -zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 43 Cytat: W celu wyznaczenia gęstości stali uczeń A zawiesił na nitce stalowy odważnik 50- gramowy. Aby zmierzyć jego objętość, zanurzył go w menzurce z wodą. Uczeń B postąpił podobnie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wyznaczanie gęstości substancji -zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 51 Cytat: Niektóre budynki stawia się na betonowej ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 51 Cytat: Wyjaśnij: Dlaczego igły, noże, nożyczki, piły muszą być dobrze ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 51 Cytat: Rysunek przedstawia sposób nabierania cieczy do strzykawki. Wyjaśnij, dlaczego przy odciąganiu tłoka ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 51 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego sok z kartonowego pudełka łatwiej jest pić, jeśli oprócz otworu, którym pijemy ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 51 Cytat: Mówimy, że powietrze w oponie samochodowej jest "sprężone" ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.6 Zobacz rozwiązanie
zad.6 strona 52 Cytat: Wiesz, że 1Pa odpowiada działaniu siły nacisku o wartości 1N na powierzchnię 1m2. Przerysuj do zeszytu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia
Fizyka zadania
1.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 53 Cytat: Odczytaj z wykresu przybliżoną wartość ciśnienia panującego na wysokości, na jakiej latają szybkie samoloty pasażerskie ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
1.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 54 Cytat: Pomnik o masie 600kg stoi na cokole, którego podstawa jest kwadratem o boku 2m. Obok pomnika mała dziewczynka wbija w ziemię patyk, działając siłą 1N ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Pomiar ciśnienia- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
1.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 58 Cytat: W poniższej tabeli zamieszczono wyniki pomiarów objętości V wody w basenie od czasu t napełniania basenu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sporządzamy wykresy- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 58 Cytat: Samochód zużywa 6l benzyny na każde 100km jazdy. Narysuj ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sporządzamy wykresy- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
1.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 59 Cytat: Ustal, czy wykres zależności Fc(m), sporządzony w tym samym miejscu na Ziemi, może mieć ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sporządzamy wykresy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
1.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 59 Cytat: Ustal, czy kąt nachylenia wykresu zależności Fc(m) do poziomej osi, sporządzony na Księżycu, będzie taki sam jak na ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sporządzamy wykresy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
1.5.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 59 Cytat: Ustal, jaki byłby kąt nachylenia wykresu w z zadania 2. na stronie 58 ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Sporządzamy wykresy- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
1.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 64 Cytat: Odstęp czasu równy Δt=45s ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 64 Cytat: Jeśli metalowy klocek o wymiarach 2cm, 2cm, 2cm zostanie wrzucony do cieczy w menzurce ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 64 Cytat: Barometr może mieć podziałkę wyrażoną w ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 64 Cytat: Astronauta wybierający się w podróż kosmiczna otrzymał od swojej córeczki maskotkę "na szczęście" ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 64 Cytat: Na rysunku przedstawiono dwie skale: termometru lekarskiego i zaokiennego ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.6 Zobacz rozwiązanie
zad.6 strona 65 Cytat: Ciężar 2kg mąki ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 65 Cytat: Samochód jedzie z szybkością 80km/h. W ciągu 15 minut ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 65 Cytat: Gęstość pewnej substancji wynosi 800kg/m3. oznacza to, że ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 65 Cytat: Szkolną linijką trzykrotnie zmierzono długość ołówka i otrzymano następujące wyniki ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.10 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 65 Cytat: Do wyznaczenia gęstości klocka prostopadłościennego o wymiarach 1cm2x3cm ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.11 Zobacz rozwiązanie
zad. 11 strona 65 Cytat: Częścią telewizora starego typu jest bańka opróżniona z powietrza, zwana kineskopem. Ekran telewizora to przednia ściana kineskopu. Jeśli powierzchnia ekranu ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.6.12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 65 Cytat: Sześcienny klocek o krawędzi 2cm waży 0,216N. Metal ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
1.7.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 66 Cytat: Tato zamontował w ogródku plastikowy basenik. Za pomocą gumowego węża będzie go napełniał wodą. Zaplanuj pomiary, które pozwolą ci obliczyć... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
1.7.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 66 Cytat: Ciśnienie na dnie bojlera napełnionego woda wynosi p= 12000Pa. W dnie bojlera powstała szczelinka o powierzchni 1 cm2 ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
1.7.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 66 Cytat: Po obejrzeniu telewizyjnej prognozy pogody twój młodszy kolega zapytał o ciśnienie atmosferyczne. Wyjaśniasz mu, że Ziemia jest otoczona warstwa powietrza. Powietrze ze wszystkich stron naciska na znajdujące się na Ziemi obiekty. Aby go przekonać o istnieniu ciśnienia atmosferycznego ... Świat fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum część 1 Wykonujemy pomiary- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl