Energia wewnętrzna FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1, 2, 3<br/>Energia wewnętrzna Fizyka- zbiór zadań dla gimnazjum. Roman Grzybowski Wydawnictwo Operon

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 1, 2, 3
Energia wewnętrzna Fizyka- zbiór zadań dla gimnazjum. Roman Grzybowski Wydawnictwo Operon
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
6..1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 67 Cytat: Wymień główne składniki energii ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 67 Cytat: Odpowiedz, czy podczas zetknięcia dwóch ciał o różnych temperaturach ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 67 Cytat: Do atmosfery ziemskiej wpada meteor. Opisz, jakie zmiany ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 67 Cytat: Potrzyj dłonie o siebie. Co ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 67 Cytat: Pompując szybko rower pompką, stwierdzasz, że pompka ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 67 Cytat: W czasach prehistorycznych rozniecano ogień, pocierając suche kawałki drewna ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 67 Cytat: Do naczynia zawierającego wodę o temperaturze 20oC wlano wodę o temperaturze 80oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 67 Cytat: Przedstaw graficznie ruch powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym źródłem ciepła ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 67 Cytat: Przedstaw graficznie ruch powietrza w pomieszczeniu z oknem, w którym źródło ciepła ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 67 Cytat: Kowal hartuj podkowę, wrzucając ją do wody. Podaj, jakie ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..11 Zobacz rozwiązanie
zad. 11 strona 67 Cytat: W krajach leżących w strefie zwrotnikowej nawet mundury wojskowe są szyte ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 68 Cytat: Niezbyt gruby drut metalowy zegnij kilka razy i dotknij ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..13 Zobacz rozwiązanie
zad. 13 strona 68 Cytat: Z wysokości 2m spada piłka o masie 0,5kg i po odbiciu wzniosła się ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..14 Zobacz rozwiązanie
zad. 14 strona 68 Cytat: Pocisk karabinowy o masie 50g leci z prędkością o wartości 800m/s i uderza w deskę ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..15 Zobacz rozwiązanie
zad. 15 strona 68 Cytat: Na górce rozrządowej wagon kolejowy o masie 15 ton uderzył w drugi o takiej samej masie z prędkością o wartości ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..16 Zobacz rozwiązanie
zad. 16 strona 68 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego w mroźne dni metalowy przedmiot sprawia w dotyku ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..17 Zobacz rozwiązanie
zad. 17 strona 68 Cytat: Pan Jan kupił kożuch ze skóry baraniej po to, aby ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..18 Zobacz rozwiązanie
zad. 18 strona 68 Cytat: Kamień o masie 500g został rzucony pionowo do góry z prędkością o wartości ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..19 Zobacz rozwiązanie
zad. 19 strona 68 Cytat: Podczas jazdy samochodem ruchem jednostajnym prostoliniowym po płaskim terenie cały czas pracuje silnik ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..20 Zobacz rozwiązanie
zad. 20 strona 68 Cytat: Wyjaśnij zmiany energii zachodzące podczas zanurzania ciała... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..21 Zobacz rozwiązanie
zad. 21 strona 68 Cytat: W naczyniu ogrzano 5kg wody o temperaturze 20oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..22 Zobacz rozwiązanie
zad. 22 strona 68 Cytat: Do kalorymetru nalano 0,3kg nafty o temperaturze 15oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..23 Zobacz rozwiązanie
zad. 23 strona 69 Cytat: Na rysunku przedstawiono dwa wykresy zależności temperatur ciała podczas ogrzewania po umieszczeniu w otoczeniu ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..24 Zobacz rozwiązanie
zad. 24 strona 69 Cytat: Woda pobrała 30kJ ciepła i ogrzała się... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..25 Zobacz rozwiązanie
zad. 25 strona 69 Cytat: Ogrzanie kawałka miedzi o 20oC wymagało dostarczenia ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..26 Zobacz rozwiązanie
zad. 26 strona 69 Cytat: Dwóm kilogramom aluminium dostarczono 36kJ energii... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..27 Zobacz rozwiązanie
zad. 27 strona 69 Cytat: Lód o masie 5kg ogrzano o 15oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..28 Zobacz rozwiązanie
zad. 28 strona 69 Cytat: Podaj, o ile stopni Celsjusza ogrzeje się 5kg ołowiu... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..29 Zobacz rozwiązanie
zad. 29 strona 69 Cytat:W naczyniu znajduje się 5l wody o temperaturze 20oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..30 Zobacz rozwiązanie
zad. 30 strona 69 Cytat: Młot o masie 1,2 tony spada na sztabkę żelaza o masie 2kg ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..31 Zobacz rozwiązanie
zad. 31 strona 69 Cytat: Do kalorymetru zawierającego 200g wody o temperaturze 20oC wrzucono ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..32 Zobacz rozwiązanie
zad. 32 strona 69 Cytat: Oblicz przyrost temperatury wody wodospadu Niagara spadającej z wysokości ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..33 Zobacz rozwiązanie
zad. 33 strona 69 Cytat: Podaj, jaką wysokość musiałby mieć wodospad Niagara ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..34 Zobacz rozwiązanie
zad. 34 strona 70 Cytat: Moc grzałki elektrycznej wynosi 500W. Wyznacz, jak szybko za pomocą tej grzałki doprowadzi się ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..35 Zobacz rozwiązanie
zad. 35 strona 70 Cytat: Oblicz najmniejszą wartość energii potrzebnej do podniesienia temperatury ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..36 Zobacz rozwiązanie
zad. 36 strona 70 Cytat: W wannie znajduje się 200l wody o temperaturze 25oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..37 Zobacz rozwiązanie
zad. 37 strona 70 Cytat: Oblicz, jaką prędkość musiałby mieć ołowiany pocisk karabinowy, aby po zderzeniu z twardą płytą stalową uległ całkowitemu ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..38 Zobacz rozwiązanie
zad. 38 strona 70 Cytat: Wyznacz, o ile stopni ogrzeje się ołowiana kulka o masie m=0,2kg, pędząca z prędkością o wartości ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..39 Zobacz rozwiązanie
zad. 39 strona 70 Cytat: Podaj, ile ciepła należy zużyć, aby stopić lód o masie 10kg ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..40 Zobacz rozwiązanie
zad. 40 strona 70 Cytat: Wyznacz, ile ciepła potrzeba, aby zamienić 10kg lodu, o początkowej ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..41 Zobacz rozwiązanie
zad. 41 strona 70 Cytat: Oblicz ciepło potrzebne do zamiany 10kg lodu ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..42 Zobacz rozwiązanie
zad. 42 strona 70 Cytat: Oblicz ciepło potrzebne do zamiany 10kg lodu o temperaturze -10oC ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..43 Zobacz rozwiązanie
zad. 43 strona 70 Cytat: Wyznacz, ile ciepła potrzeba do zamiany 10kg lodu ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..44 Zobacz rozwiązanie
zad. 44 strona 70 Cytat: Oblicz, ile ciepła należy zużyć, aby bez strat doprowadzić do stopienia 10kg ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..45 Zobacz rozwiązanie
zad. 45 strona 70 Cytat: Podaj, ile ciepła wydzieli się podczas skraplania 10kg pary wodnej o temperaturze ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..46 Zobacz rozwiązanie
zad. 46 strona 71 Cytat: Oblicz, ile ciepła odda do otoczenia 10kg pary wodnej o temperaturze ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..47 Zobacz rozwiązanie
zad. 47 strona 71 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego w pogodne, bezwietrzne dni nad morzem powstaje wiatr ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..48 Zobacz rozwiązanie
zad. 48 strona 71 Cytat: Podaj, jaki wpływ na klimat ma duże ciepło topnienia i ciepło właściwe ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..49 Zobacz rozwiązanie
zad. 49 strona 71 Cytat: Parowanie cieczy odbywa sie w każdej temperaturze. Ciepło parowania ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..50 Zobacz rozwiązanie
zad. 50 strona 71 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia ciał krystalicznych nie zmienia ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna
Fizyka zadania
6..51 Zobacz rozwiązanie
zad. 51 strona 71 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego podczas wrzenia i skraplania w temperaturze wrzenia ... Fizyka Zbiór zadań Gimnazjum wyd. Operon Fizyka zadania klasa 2 gimnazjum
Energia wewnętrzna


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl