Magnetyzm FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: Magnetyzm<br/>Fizyka- podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Operon

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

Fizyka Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 3: Magnetyzm
Fizyka- podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Operon
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
2.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 41 Cytat: Masz do dyspozycji dwa różne kawałki stalowe, z których... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów
Fizyka zadania
2.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 41 Cytat: Korzystając z dostępnych źródeł wiedzy, wyjaśnij jaką rolę dla żywych organizmów ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów
Fizyka zadania
2.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 41 Cytat: Z jakich materiałów wykonuje ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów
Fizyka zadania
2.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 41 Cytat: Zaproponuj doświadczalny sposób stwierdzenia istnienia w przestrzeni ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów
Fizyka zadania
2.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 44 Cytat: Wojtek z Alicją zbudowali urządzenie do badania pola magnetycznego przewodnika prostoliniowego, którego schemat przedstawia ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Badanie oddziaływań przewodnika z prądem na magnes
Fizyka zadania
2.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 44 Cytat: Iza i Krzysiek zbudowali podobny układ jak Alicja i Wojtek, tylko nieco zmodyfikowany. Jakie położenie względem przewodnika przyjmą bieguny ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Badanie oddziaływań przewodnika z prądem na magnes
Fizyka zadania
2.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 44 Cytat: Na rycinie obok przedstawiono obwód zbudowany przez jedną z grup uczniowskich podczas badania właściwości magnetycznych zwojnicy ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Badanie oddziaływań przewodnika z prądem na magnes
Fizyka zadania
2.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 47 Cytat: Na pręcie żelaznym (może być to gruby gwóźdź) nawiń około 80 zwojów cienkiego izolowanego drutu miedzianego ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Elektromagnes i jego zastosowanie
Fizyka zadania
2.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 51 Cytat: Rysunek przedstawia układ składający się z magnesu i ruchomej ramki, która może swobodnie poruszać się w kierunku magnesu bądź ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem
Fizyka zadania
2.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 51 Cytat: Z ramki wykonanej jak w poprzednim zadaniu, zmontuj układ taki jak na poniższym rysunku. Ramkę przebij igłą ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem
Fizyka zadania
2.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 51 Cytat: Jaką długość ma przewodnik umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do wektora indukcji magnetycznej ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem
Fizyka zadania
2.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 53 Cytat: Wymień kilka urządzeń zawierających silniki ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Zasada działania silnika elektrycznego
Fizyka zadania
2.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 53 Cytat: Silnik elektryczny jest urządzeniem, które kosztem energii elektrycznej wykonuje ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Zasada działania silnika elektrycznego
Fizyka zadania
2.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 56 Cytat: Na rycinie przedstawiono dwie próby wzbudzenia w obwodzie prądu indukcyjnego ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Wzbudzanie prądu indukcyjnego
Fizyka zadania
2.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 56 Cytat: Na podstawie ryciny a) z poprzedniego zadania przedstaw graficznie sytuację ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Wzbudzanie prądu indukcyjnego
Fizyka zadania
2.7.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 59 Cytat: Na rycinie przedstawiony jest wykres zależności napięcia od czasu dla pewnego źródła prądu przemiennego ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Prąd przemienny
Fizyka zadania
2.7.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 59 Cytat: Opisz przemiany energii w elektrowniach ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Prąd przemienny
Fizyka zadania
2.8.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 66 Cytat: Słońce wysyła do Ziemi również promienie gamma ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Fale elektromagnetyczne
Fizyka zadania
2.8.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 66 Cytat: Skorzystaj z wiadomości z biologii i wypisz pierwiastki ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Fale elektromagnetyczne
Fizyka zadania
2.8.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 66 Cytat: W kuchenkach mikrofalowych stosuje się mikrofale o częstotliwości ... Fizyka Podręcznik Gimnazjum Klasa 3 Roman Grzybowski wyd. Operon Fizyka zadania klasa 3 gimnazjum
Fale elektromagnetyczne


NOWOŚĆ

Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Układ okresowy  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
przelicznik jednostek fizycznych  na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl