Siły w przyrodzie FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 2: Siły w przyrodzie, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2

fizyka w gimnazjum wzory prawa zadania

Rozwiązania zadań z fizyki (gimnazjum)

świat fizyki 1 Podręcznik gimnazjum FIZYKA ZADANIA DLA GIMNAZJUM KLASA 2: Siły w przyrodzie, Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2
Nr Strona Treść Rozdział
Fizyka zadania
5.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 13 Cytat: Odpowiedz na pytania: Czy sztanga oddziałuje z zawodnikiem ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 13 Cytat: Czy człowiek może unieść się w górę, ciągnąc ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 13 Cytat: Wskaż ciała, których oddziaływania powodują zmianę prędkości wioślarzy ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Rodzaje i skutki oddziaływań- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 21 Cytat: W każdym z przypadków przedstawionych na poniższych rysunkach oblicz wartość wypadkowej siły ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 21 Cytat: W chwili uderzenia młotem na kamień działają trzy siły. Mimo to kamień jest w stanie równowagi. Narysuj ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 21 Cytat: Przedstawiona na rysunku dziewczyna siedzi pod parasolem (spoczywa) ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 21 Cytat: Kobieta trzyma nad podłogą nieruchomą paczkę o masie 10kg. Oblicz wartość siły ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.2.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 21 Cytat: Jeśli dodamy do siebie dwie masy, każda po 50kg, zawsze otrzymamy 100kg. czy dodając do siebie (czyli składając) dwie siły o jednakowych ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Wypadkowa sił działających na ciało. Siły równoważące się- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 27 Cytat: Na rysunku pokazany jest sposób nasadzania obucha młotka ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 27 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego po nagłym uderzeniu roweru w przeszkodę, która pojawiła się na jego drodze ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 27 Cytat: Montowanie w samochodach poduszek, które napełniają się powietrzem w chwili zderzenia auta z innym obiektem ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 28 Cytat: Wyjaśnij, na czym polega strzepywanie wody z parasola ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad.5 strona 28 Cytat: Uzasadnij konieczność używania samochodowych ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Pierwsza zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 33 Cytat: Odpowiedz pisemnie (wraz z uzasadnieniem) na następujące pytanie: Czy siły akcji i reakcji ...Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 33 Cytat: Mikołaj biegnie po desce windsurfingowej do przodu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 33 Cytat: Siedzący na łódce chłopiec ciągnie na sznurku w swoją stronę deskę windsurfingową, na której siedzi kolega i trzyma drugi ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 34 Cytat: Wyjaśnij jaką rolę w ruchu motorówki spełnia ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 34 Cytat: Odszukaj w Internecie informacje o kałamarnicach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Trzecia zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.5.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 38 Cytat: Sprężyna wydłuża się o 4cm, jeżeli działa na nią siła o wartości 2N. Jeżeli na nią działa siła o wartości 4N, to wydłużenie sprężyny wynosi ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła sprężystości- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.5.2 Zobacz rozwiązanie
zad.2 strona 38 Cytat: Zapis Fs~x oznacza, że wartość siły sprężystości F jest wprost proporcjonalna do wydłużenia x sprężyny; ile razy wzrasta x, tyle razy wzrasta Fs ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła sprężystości- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 46 Cytat: Zinterpretuj wynik doświadczenia 5.7 posługując się ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 46 Cytat: Człowiek stojący na Ziemi upuścił równocześnie ptasie pióro i kamień. Doświadczenie powtórzono na Księżycu ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 46 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego mokre przedmioty ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 46 Cytat: Wyjaśnij, jak zachowuje sie samochód o łysych oponach ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 46 Cytat: Poniższa tabela (patrz podręcznik) przedstawia zależność drogi hamowania samochodu od jego szybkości i rodzaju nawierzchni ... Świat Fizyki podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 47 Cytat: Wyjaśnij, czy wielka masa zawodników sumo ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.6.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 47 Cytat: Wyjaśnij, w jakim celu na kabinach samochodów ciężarowych montuje się ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła oporu powietrza i siła tarcia- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.1 Zobacz rozwiązanie
zad.1 strona 55 Cytat: Na podstawie cząsteczkowej budowy ciał wyjaśnij pisemnie schemat ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 55 Cytat: Omów zasadę działania dowolnego urządzenia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 55 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego w przypadku rozszczelnienia wnętrza samolotu pasażerskiego ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.4 Zobacz rozwiązanie
zad.4 strona 55 Cytat: Przypomnij sobie i opisz doświadczenie z przyssawkami, stanowiące ilustrację wykonanego w Magdeburgu ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 55 Cytat: Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza. Wartość ciśnienia podano w jednostkach zwanych atmosferami (atm) ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 56 Cytat: W tradycyjnym telewizorze ekran to plaska przednia część kineskopu- bańki szklanej, z której wypompowano powietrze. Najbardziej popularne telewizory mają ekran ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 59 Cytat: W piwnicach wysokich budynków znajdują się urządzenia, zwane hydroforami, których zadaniem jest doprowadzenie wody do górnych kondygnacji. Oblicz, jakie minimalne ciśnienie musi wytwarzać ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 59 Cytat: Ludzi od najdawniejszych czasów fascynowały głębiny morskie. Najgłębszym miejscem na Ziemi jest Rów Mariański położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 59 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego pod umywalkami i zlewozmywakami rury są ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.2.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 59 Cytat: W jaki sposób można wykreślić poziome linie za pomocą ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Naczynia połączone- dla tych którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.3.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 69 Cytat: Jak zmieni się zanurzenie statku, który wpływa ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 69 Cytat: Stojący w porcie statek waży 100 000kN. Jaka jest wartość siły ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 69 Cytat: Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3cm ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 69 Cytat: Wyjaśnij, dlaczego okręt wykonany ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 69 Cytat: Wskaż, jakie wielkości należ znać, aby przewidzieć, czy dane ciało ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 69 Cytat: Spróbuj przewidzieć, czy ołowiany przedmiot będzie pływać ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 69 Cytat: Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3cm ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.3.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 69 Cytat: Prostopadłościan o wysokości d stopniowo zanurzano w wodzie, aż jego górna powierzchnia znalazła się kilka centymetrów ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.7.4.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 74 Cytat: W wodzie pływają trzy drewniane kule o jednakowych promieniach ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 74 Cytat: Do szklanki z wodą wrzuć kilka kostek lodu i zaznacz poziom wody w szklance. Spróbuj przewidzieć, jaki będzie poziom wody ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 74 Cytat: Pięciu rozbitków o masie 80kg każdy znalazło się na bezludnej wyspie, na której rosło tylko jedno drzewo. Jego pień ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 74 Cytat: Prom samochodowo- osobowy Pomerania pływający z Polski do Danii może przewozić jednorazowo 1000 pasażerów ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.7.4.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 74 Cytat: Dla statków pływających po morzach arktycznych, problemem może być spotkanie z góra lodową. Oblicz, jaka część ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siła wyporu- dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej
Fizyka zadania
5.8.1.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 84 Cytat: Jak wiesz, wartość przyspieszenia ciała jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły działającej na to ciało. Wykres przedstawia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 84 Cytat: Samochód wyścigowy o masie 1200kg w pewnej chwili miał szybkość v1=140km/h, a po dwóch sekundach ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 84 Cytat: Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd, działając siłami o wartościach F1=1000N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 84 Cytat: Łączna masa spadochroniarki z ekwipunkiem wynosi 100kg. W pewnej chwili działają na nią: siła ciężkości o wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.1.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 84 Cytat: Udowodnić, że g=10N/kg ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- zadania i doświadczenia
Fizyka zadania
5.8.2.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 86 Cytat: Oblicz szybkość, która uzyska po 1s, 2s, 3s kulka spadająca swobodnie. Narysuj wykres v(t) ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.8.2.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 86 Cytat: Piłka spada swobodnie z wysokości h1=5m. Oblicz jak długo będzie trwał ruch piłki i jaką szybkość ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.8.2.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 86 Cytat: Z remontowanej wieży o wysokości 125m spadł młotek. Oblicz ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Druga zasada dynamiki Newtona- dla tych , którzy chcą wiedzieć więcej.
Fizyka zadania
5.9.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 98 Cytat: Kasia trzyma na głowie piłkę plażową. Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 98 Cytat: W czasie zabawy z piłka Kasia wykonała następujące czynności ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.3 Zobacz rozwiązanie
zad. 3 strona 98 Cytat: Na wózek działają trzy siły pokazane na rysunku ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 84 Cytat: Na stojący na parkingu samochód działają trzy siły ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.5 Zobacz rozwiązanie
zad. 5 strona 99 Cytat: Na identyczne wózki o masach 4kg każdy działają siły, jak pokazano na rysunku ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.6 Zobacz rozwiązanie
zad. 6 strona 99 Cytat: Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona. Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O. a) Guma działała na wózek A siła o większej wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.7 Zobacz rozwiązanie
zad. 7 strona 99 Cytat: Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona. Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O. a) Masa wózka A była większa od masy ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.8 Zobacz rozwiązanie
zad. 8 strona 100 Cytat: Dwa wózki A i B o różnych masach mA i mB ruszyły pod działaniem siły o wartości 20N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.9 Zobacz rozwiązanie
zad. 9 strona 100 Cytat: Na wykresie obok przedstawiono zależność od czasu wartości prędkości samochodu ruszającego na ulicy po zmianie świateł ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.10 Zobacz rozwiązanie
zad. 10 strona 100 Cytat: Spośród wymienionych niżej sytuacji wybierz tę, w której działamy w celu zmniejszenia tarcia ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.11 Zobacz rozwiązanie
zad.11 strona 101 Cytat: Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800N ruchem jednostajnym, działając siłą o wartości ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.12 Zobacz rozwiązanie
zad. 12 strona 101 Cytat: Kierowca naciska na pedał hamulca, działa na tłok o powierzchni ... ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.13 Zobacz rozwiązanie
zad. 13 strona 101 Cytat: Ryba o masie 4kg pływa w jeziorze na głębokości 2m ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.9.14 Zobacz rozwiązanie
zad. 14 strona 101 Cytat: Do zważonego naczynia z woda, sięgającą aż do rurki odpływowej, włożono drewniany klocek ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Jeszcze o siłach działających w przyrodzie- sprawdź swoją wiedzę
Fizyka zadania
5.10.1 Zobacz rozwiązanie
zad. 1 strona 102 Cytat: Chcesz wyznaczyć wartość siły tarcia komody o podłogę podczas jej przesuwania. Do dyspozycji masz długi kawałek mocnego sznura i siłomierz o dużym ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.2 Zobacz rozwiązanie
zad. 2 strona 102 Cytat: Na samochód osobowy, który jedzie po poziomej szosie, działa siłą ciągu silnika o wartości 2000N ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.3 Zobacz rozwiązanie
zad.3 strona 102 Cytat: Przy brzegu jeziora znajduje sie drewniany pomost na palach. Ty siedzisz w kajaku tuz przy pomoście. Twoja koleżanka siedzi w drugim kajaku w odległości 6m ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne
Fizyka zadania
5.10.4 Zobacz rozwiązanie
zad. 4 strona 102 Cytat: Do wanny napełnionej wodą włożono piłeczkę pingpongowa tak, aby dotknęła dna, i puszczono ją swobodnie ... Świat Fizyki, podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2 Siły w przyrodzie- wprawki egzaminacyjne


NOWOŚĆ

The Friends of Mine
The Friends of Mine
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Rozwiązania zadań w telefonie
Rozwiązania zadań z fizyki w telefonie, tablecie
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl
Układ okresowy
Układ okresowy (tablet, smartfon, telefon)
fizyka w gimnazjum
Zobacz rozwiązania zadań:
Rozwiązania zadań świat fizyki gimnazjum
Rozwiązania zadań fizyka operon
Matematyka wzory zadania gimnazjum
grafika2D